ทัวร์จีน T-SUD SHANGHAI BIG BUDDHA 5วัน 3 คืน

เซี่ยงไฮ้พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถไฟฟ้า) ศาลาฝานกง ร้านไข่มุกเมืองเจียซิน ล่องเรือทะเลสาบ หนานหูศาลาเหยียนหยูโหลว ชมสวนMR.IRON ย่านซินเทียนตี้ ร้านผลิตภัณฑ์ ยางโอโซน ร้านผ้าไหมตลาด 100 ปี เฉินหวังเมี่ยวลอด อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง