ทัวร์ญี่ปุ่น HAPPY TOKYO เที่ยวเต็ม 5วัน 3คืน

เทศกาล Fuji Shibazakura Festival (PINK MOSS) - ทานขาปูยักษ์ บุฟเฟต์ - อาน้ำแร่ แช่ออนเซน - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - ล่องเรือหงส์ - ฟูจิคิว ไฮแลนด์ - วัดอาซากุสะ - โอไดบะ - ฮาราจุกุ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง