ทัวร์พม่า มหัศจรรย์เมืองแปร 3 วัน 2 คืน

- ล่องแม่น้ำอิรวดี
- ชมพระพุทธรูปริมหน้าผา
- พระพุทธรูปชะเวเมียตมัน
- เจดีย์ชเวซานดอว์เมืองแปร

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง