ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชก 8 วัน 5 คืน

-บินตรงสู่กรุงเวียนนาด้วยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ส
-ชมหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ อันแสนโรแมนติก
-ชมเมืองซาลบวร์ก ถิ่นกำเนิดโมสาร์ท และกลิ่นอายของ The Sound of Music
-ชมเมืองเชสกี้ คลุมลอฟ ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย
-ชมเมืองเพิลเซ่น เมืองเล็กแสนสวย และเมืองแห่งเบียร์ดัง Pilsener Urqell
-ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย
-ชมกรุงปราก เมืองเก่า เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและเก็บภาพความประทับใจ
-เข้าชมปราสาทปราก
-เที่ยวชมเมืองคุทนาโฮร่า เมืองที่เคยรุ่งเรืองในสมัยยุคกลาง
-ชมเมืองเบอร์โน่ ประตูสู่แคว้นโมราเวียใต้
-ชมเมืองเวียนนา เมืองหลวงประเทศออสเตรีย
-ชมพระราชวังเชิงบรุนน์
-ช้อปปิ้งจุใจ ณ พานดอร์ฟ เอ้าเลท

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง