ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล • ช้อปปิ้งห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS • พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย • หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว • ตลาดอิสไมโลโว่ • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว
โบสถ์หยดเลือด • วิหารเซนต์ไอแซค – ป้อมปีเตอร์และปอล – พระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต วิลเลจ
เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง