ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ RUSSIA ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี 7วัน 5คืน

ซีเมียโมสตี - มหาวิหารไอแซค - ป้อมปีเตอร์ และปอลด์ - พระราชวังฤดูหนาว
พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ - หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino
ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ - พระราชวังเคมลิน - ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง