ทัวร์รัสเซีย มหัศจรรย์ Russia Flower Festival 7วัน 5คืน

ชมเทศกาลดอกไม้ -มอสโคว์ -เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก -ชมวิหารเวนต์บาซิล - จัตุรัสแดง
พระราชวังเคลมลิน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง