ทัวร์รัสเซีย รัสเซีย White Nihte ฤดูกาลพระอาทิตย์เที่ยงคืน 5 วัน 3 คืน

กรุงมอสโคว์ • ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล • เมืองเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก • วิหารเซนต์ไอแซค • ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล • พระราชวังฤดูร้อน • ล่องแม่น้ำเนวาฉลองฤดูกาล White Night
เซนต์ปิเตอร์สเบิร์ค • OUTLET VILLAGE PULKOVO • พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • มหาวิหารคาซาน • โบสถ์หยดเลือด • พระราชวังเคมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ • โบสถ์อัสสัมชัญ • ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ • มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล • ห้างสรรพสินค้ากุม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง