ทัวร์รัสเซีย ล่าแสงเหนือ 7วัน 5คืน

เข้าชม “พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่” ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง