ทัวร์รัสเซีย Russia Moscow St'Petersburg 8วัน 5คืน

จัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน – สแปร์โรว์ฮิลล์ – รัสเซียนเซอร์คัส
พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน –ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
กาล่าดินเนอร์ ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส
นั่งรถไฟ-เดินทางง่ายไม่ต้องทำวีซ่า

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง