ทัวร์ฮ่องกง ตะลุย 3 เมือง สุดคุ้ม ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า 3 วัน 2 คืน

• สุดคุ้ม!!! ครั้งเดียวเที่ยว 3 เมือง
• ไหว้ขอพร องค์เจ้าแม่กวนอิม ที่หาดรีพัลส์เบย์
• ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงจุดชมวิว วิคตอเรียพีค(จุดชมวิวกลางเขา)
• ชมโชว์ MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ 3D แสง สี เสียง
• เที่ยวชมหมู่บ้านฮากกากันเคิงเป็นหมู่บ้านพื้นเพของเมืองเซินเจิ้น
• อิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมาย ที่ ตลาดตงเหมินที่เซินเจิ้น
• ชมบรรยากาศลาสเวกัสเอเชียที่ The Venetian Resort+ชมหอไอเฟลจำลอง ที่ The Parisian
• ชมความงดงามรูปปั้น เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล
• ถ่ายรูปกับประตูโบสถ์เซนต์ปอลและเซนาโด้สแควร์
• พักเซินเจิ้น 1คืน, มาเก๊า1 คืน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง