ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน CX

เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวันอยู่จนถึงปิด 19.30 น.
ไม่อยากไปสวนสนุกเปลี่ยนเป็นกระเช้านองปิงได้ ฟรี!
หมุนกังเสริมดวงแก้ชง “วัดแชกง” โชคลาภ ธุรกิจ ร่ำรวย **HILIGHT
ขอพรชีวิตคู่ “เทพเจ้าด้ายแดง” วัดหวังต้าเซียน **HILIGHT

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง