ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ เลสโก ส้มเปรี้ยว 3 วัน 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง
วัดโป่วหลิน
วัดหวังต้าเซียน
City gate outlets
A symphony of Lights
ดิสนีย์แลนด์
เขาวิคตรอเรีย พีค
รี พัลส์เบย์
วัดแชกงหมิว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง