ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฟรี กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

- นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่มาเก๊า ชมองค์ รูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม ปรางค์ทอง และโบสถ์เซนต์ปอล
- อลังการ โรงแรมระดับ 6 ดาว เดอะเวเนเชี่ยน
- นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก นมัสการ พระใหญ่วัดโป่หลิน หรือพระใหญ่ลันเตา
- เที่ยวหาดทราย REPULSE BAY ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
- ขอพร “วัดแชกงหมิว” หรือที่รู้จักกันดีในนาม หรือวัดกังหัน
- ชอปปิงจุใจ เซนาโด้สแควร์ และย่านจิมซาจุ่ย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง