ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง 3วัน 2คืน

กระเช้าลอยฟ้านองปิง - พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall - วัดแชกงหมิว - วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA - หาด REPULSE BAY - ถนนนาธาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง