ทัวร์เกาหลี BuSan วัดริมทะเล สกายวอร์ด ทุ่งคอสมอส 5 วัน 3 คืน

เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา - โบสถ์ JUKSONG
COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู - วัดแฮดงยงกุงซา
LOTTE PREMIUM OUTLET อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร์
ตลาดนัมโพดง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง