ทัวร์เกาหลี Korea ULSAN Busan 5วัน 3คืน

สวนสาธารณะแทฮวา-จุดชมพระอาทิตย์ GANJEOLGOT CAPE-ฮ็อกเก็ตนามู
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House-เมืองอุลซาน
สะพานควางอัน-โบสถ์ JUKSONG-Cosmetic Shop-RED PINE-วัดแฮดงยงกุงซา
Lotte Premium Outlet-อุทยานยงดูซาน-หอคอยปูซานทาวเวอร์-ตลาดนัมโพดง
ศูนย์โสมเกาหลี-ออยุคโด สกายวอร์ค-ร้านละลายเงินวอน-สวนแดวังกัม ริมทะเล
เมืองปูซาน-ขึ้นกระเช้าชมวิวทะเล-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง