ทัวร์เกาหลี MY AUTUMN IN KOREA 5 วัน 3 คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซอรัคซาน
สักการะขอพรวัดซินฮึงซา
เที่ยวเกาะนามิชื่อดัง
เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมความงามพระราชวังด็อกซูกุง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง