ทัวร์เกาหลี P10 HI KOREA BUSAN SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน

นั่งกระเช้าลอยฟ้า-เรือเต่าจำลอง-โคบุ๊คซอน-ตลาดปลาจุนกัง-สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-สะพานเดินทะเล Sky Walkway-สวนริมทะเล แทจงแด-หมู่เกาะออยุคโด-โบสถ์ Jukseong-Lotte Premium Outlet-ร้านน้ำมันสนเข็มแดง-วัดแฮดอง ยงกุงซา-คอสเมติก - APEC HOUSE-สะพานกวางอันแดเคียว-ปูซานทาวเวอร์-ดาวทาวน์-Duty Free-ศูนย์สมุนไพร-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-ศูนย์โสม

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง