ทัวร์เวียดนาม มหัศจรรย์ Dalat สัมผัสเมืองโรแมนติก 3 วัน 2 คืน

ชมทุ่งดอกไฮเดรนเยีย
ชม Crazy House
เยี่ยมชม หมู่บ้านดินเหนียว แห่งดาลัด

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง