ทัวร์เวียดนาม XIN CHAO ฟานซีปัน บานฤทัย 4 วัน 3 คืน

ฮานอย-ซาปา-รถไฟชมวิวซาปา-กระเช้าฟาซีปัน-ขึ้นยอดเขาฟาซีปัน ( หลังคาอินโดจีน ) - LOVE MARKET - หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหงอกเซิน - ถนน36สาย

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง