ทัวร์โปแลนด์ แกรนด์โปแลนด์ 8 วัน 5 คืน

-บินด้วยสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์ส
-ชมเมืองวูซ เมืองแห่งอุตสาหกรรมสิ่งทอ
-ชมเมืองกดังส์ เมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของประเทศโปแลนด์
-ชมปราสาทมัลบอร์ก ปราสาทอิฐที่ใหญ่ที่สุดในโลก
-ชมเมืองเก่าโทรุน ที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีศาลาว่าการสไตล์โกธิกที่สวยที่สุดในยุโรป
-ชมเมืองพอซนาน เมืองเก่าแสนสวย
-ชมเมืองวรอตสวัฟ สีสันแห่งสถาปัตยกรรม
-ชมเมืองเก่าคราคูฟ อดีตเมืองหลวงเก่า อันเต็มไปด้วยวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
-ชมเหมืองเกลือวิลิซก้า Hi-light ชมโบสถ์เซนต์คิงกา ที่ทำขึ้นมาจากเกลือ
-ชมค่ายกักกันเอาชวิตช์ ค่ายกักกันที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
-ชมสวนลาเซียนสกี้ สวนแสนสวย พร้อมเก็บภาพพระราชวังลาเซียนสกี้ และเสียงเพลงของเฟร็ดเดอริก โชแปง
-ชมเมืองเก่าวอร์ซอว์ เมืองหลวง ประเทศโปแลนด์ และเข้าชมพระราชวังหลวง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง