ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ TAIPEI เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6วัน 4คืน

ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
อุทยานเย๋หลิ่ว
วัดหลงซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
ชมอุทยานอาลีซาน

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง