ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป 4 วัน 3 คืน

เที่ยวไต้หวันราคาเบาๆ
ชมธรรมชาติอุทยานแห่งชาติอาลีซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
แช่น้ำแน่ส่วนตัวในห้องพัก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง