มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ น่าน แพร่ พิษณุโลก สักการะ 3 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 4 วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ มหัศจรรย์ น่าน แพร่ พิษณุโลก สักการะ 3 สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง 4 วัน 2คืน
6,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม
วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน

MST-063-470

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ปตท.ดินแดง(วิภาวดี) -น่าน
 • 22:00

  พร้อมกันที่ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี

 • 23.00

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่  จังหวัดน่าน

วันที่ 2 น่าน • วัดบุญยืน • เที่ยวรอบเมืองน่าน •เสาพระหลักเมืองน่าน • วัดมิ่งเมือง • วัดภูมินทร์ •พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร • โฮงเจ้าฟองคำ • ตึกรังสีเกษม • วัดพระธาตุแช่แห้ง • ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • 07:00

  เดินทางถึง วัดบุญยืน เสริมสิริมงคลกันในที่แรก พร้อมชมความงามสไตล์เมืองเหนือ และยังเป็นพระอารามหลวงอีกด้วย มีความสำคัญมาตั้งแต่อดีต เนื่องจากเจ้าผู้ครองนครน่านจะประกอบพิธีบวงสรวงพระธาตุที่วัดแห่งนี้ เดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน เพื่อ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เมนูข้าวซอยรสเลิศ พาท่านเดินชมความงามของเมืองน่าน เมืองที่อัดแน่นไปด้วยกลิ่นอายของล้านนาเดิม ด้วยลักษณะเป็นเมืองไม่ใหญ่มาก แต่ทุกตารางนิ้วของเมืองเต็มไปด้วย ศิลปะ วัฒนธรรม 

  พาท่านสักการะ เสาพระหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง ซึ่งได้รับการสถาปนาวัดใหม่ จากเดิมที่เป็นวัดร้าง โดยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครในตอนนั้น สำหรับตัวอุโบสถนั้นพระครูสิริธรรมภาณี

  จากนั้นพาท่านชม หนึ่งในสถานที่ที่โด่งดังที่สุดของจังหวัดน่าน กับภาพเสียงกระซิบรรลือโลก ณ วัดภูมินทร์ แต่เดิมนั้นมีชื่อว่าวัดพรหมมินทร์ เอกลักษณ์ที่แตกต่างจากวัดล้านนาทั่วไปคือ โบสถ์และพระวิหารสร้างชอาคารจัตุรมุขหลังเดียวกัน

  พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ดัดแปลงจากที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน มีพื้นที่รวม 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา โดยเคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน 

  พาท่านเข้าสักการะอีก 1 ปูชนียสถานที่สำคัญใรตัวเมืองน่าน ณ ที่มีจุดเด่นที่องค์เจดีย์ช้างค้ำ ที่เป็นศิลปะล้านนาผสมสุโขทัย สังเกตได้จากลักษณะเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ และยังมีประติมากรรมก่ออิฐถือปูนเป็นรูปช้างล้อมองค์เจดีย์ไว้ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารในตัวเมืองน่าน

 • บ่าย

  พาท่านเข้าชม โฮงเจ้าฟองคำ อาคารไม้สักหลังใหญ่สถาปัตยกรรมล้านนาที่มีอายุร่วม 200 ปี เคยเป็นที่อาศัยของเจ้าฟองคำ

  ท่านแวะถ่ายรูป ณ ตึกรังสีเกษม อีกหนึ่งอาคารเก่าแก่ที่ราวกับท่านได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตด้วยบรรยากาศที่หาชมได้ยาก 

  -เดินทางไปยัง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน และยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ อีกด้วย สันนิษฐานว่า พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย 

  -เดินทางกลับสู่ตัวเมือง เพื่อพาเดิน กาดข่วงเมืองน่าน หรือถนนคนเดินเมืองน่านที่จัดเต็มไปด้วยสินค้านานาชนิด 

   

 • เย็น

  อิสระเลือกรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 วัดศรีพันต้น • วัดพระธาตุเขาน้อย • วัดศรีมงคล • ร้านกาแฟไทลื้อ • ร้านลำดวนผ้าทอ • ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ • วัดภูเก็ต • วัดร้องแง • วัดปรางค์ Unseen Thailand ชมต้นดิกเดียน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  เดินทางมายัง วัดศรีพันต้น อีกหนึ่งวัดสำคัญในตัวเมืองน่านตั้งชื่อตามเจ้าผู้ครองนครน่านพระองค์นึง โดดเด่นด้วยตัววิหารของวัดซึ่งสีทองอร่ามตระการตา

  พาท่านเข้าชม วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร 

  เดินทางสู่ อ.ท่าวังผา สู่ วัดศรีมงคล อีกวัดที่ได้รับการตกแต่งแบบไทยล้านนา ซึ่งพระครูมงคลรังสี หรือหลวงปู่ครูบาก๋ง ที่เป็นที่เคารพของชาวบ้าน เคยได้รับนิมนต์มาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนมรณภาพ โดยรอบวัดตกแต่งด้วยโคมไฟกระดาษสา ร่มกระดาษสา ตุง 

  ออกเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน ที่มีบรรยากาศแสนสงบ ห่างไกลจากความวุ่นวาย เพื่อให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม

  เดินทางสู่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ หนึ่งในฟาร์มเห็ดท้องถิ่นของปัวที่ทันสมัยที่สุด

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน โดยมีพิซซ่าเห็ดให้ท่านได้ลองทาน 1ถาด / โต๊ะ พร้อมเมนูจากเห็ดนานาชนิด

  พาท่านสโลวไลฟ์พร้อมดื่มเครื่องดื่มเติมความสดชื่นที่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมจิบเครื่องดื่มหลายๆ จุด 

  มุ่งหน้าสู่ วัดภูเก็ต โดยชื่อของวัดนั้นมาจากชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่าเก็ต และตั้งอยู่บริเวณเนินเขา มีอุโบสถทรงล้านนาประยุกต์ ประดิษฐานหลวงพ่อแสนปัว 

  พาชมอีกหนึ่งวัดสวย วัดร้องแง ถือเป็นวัดโบราณของปัว มีวิหารเก่าแก่และโด่ดเด่นด้วยศิลปะแบบไทลื้อ ซึ่งได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะ สถาปัตยกรรมดีเด่น 

  จากนั้นพาท่านชม Unseen Thailand ที่ วัดปรางค์ ในตัวเมืองปัว ซึ่งมี ต้นดิกเดียน ต้นไม้มหัศจรรย์ ที่มีความพิเศษด้วยลักษณะของตัวต้นไม้นั้นหันหลังให้แดด

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารในตัวเมืองปัว

วันที่ 4 แพร่ • วัดพระธาตุช่อแฮ • วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร • สักการะพระพุทธชินราช • กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  พาท่านออกเดินทางสู่เมืองแพร่ เพื่อสักการะพระธาตุประจำคู่บ้านคู่เมืองแพร่ ที่ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล องค์เจดีย์เป็นศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม่สิบสองบุด้วยทองจังโก สูง 33 เมตร

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จ.แพร่

  มุ่งหน้าสู่จังหวัดพิษณุโลก สู่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหาร ซึ่งประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ในสมัยพญาลิไท ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะที่สวยงามมากที่สุดองค์หนึ่งที่สร้างในยุคนั้น 

  เดินทางสู่ จ.นครสวรรค์ แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

  มุ่งหน้ากลับสู่กรุงเทพฯ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี

   

 • 22.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 1. อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 2. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 3. ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 4. ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 5. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 6. ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 2. ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 3. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 200 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ