มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน 4 วัน 2 คืน
5,790฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว
ไร่บีเอ็น-ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง -วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้
พาท่านล่องเรือเลียบฝั่ง - แม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก

MST-082-480

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 • 20:30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – พระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักเขาค้อ
 • 05:30

  เดินทางถึง ภูทับเบิก เป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ หมู่บ้านม้งทับเบิก โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์ 

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.00

  จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นำท่านแวะสักการะ พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปให้ประชาชนได้สักการะบูชา จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แทนรัก ทะเลหมอก (บ้านสีส้ม) เป็นสถานที่ที่ให้คุณได้สัมผัส บรรยากาศทุกอย่างทุกอารมณ์ ตลอดทั้งวันได้อย่างเต็มที่ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน พร้อมมุมสำหรับถ่ายรูปอีกนับไม่ถ้วน จากนั้นนำท่านสักการะเจดีย์ พระธาตุผาซ่อนแก้ว หรือ วัดพระธาตุผาแก้ว ซึ่งที่เรียกกันว่า "ผาซ่อนแก้ว" นั้นเนื่องจากมีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโอบรอบบริเวณศาลาปฏิบัติธรรม และบนยอดเขา มีถ้ำอยู่บนปลายยอดเขา 

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป ไร่บีเอ็น ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ซึ่งจะทยอยกันบานสะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงดงามของไร่บีเอ็น

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่าน เข้าที่พักเขาค้อ ระดับ3-4 ดาว

วันที่ 3 ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง -วัดศรีคุณเมือง – วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่ง แม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
 • 04:00

  จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก

 • 05.30

  เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าบนจุดชมวิว “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ 

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  ถึงเชียงคาน นำท่านชม วัดศรีคุณเมือง เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมาอย่างยาวนาน ภายในวัดมีพระประธานในพระอุโบสถวัดศรีคุณเมืองเป็นพระพุทธปฏิมาประทับขัดสมาธิราบนาคปรกอายุกว่า 300 ปี จากนั้นนำท่าน Check in เข้าที่พัก ระดับ3-4 ดาว หรือเทียบเท่า

 • 15.00

  นำท่านเดินทางไป วัดพระบาทภูควายเงิน เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง นำท่าน สักการะรอยพระพุทธบาท ที่ขนาดประมาณ 1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้วเป็นรอยพระพุทธบาทที่ ประชาชนให้ความเคารพนับถือ จากนั้นเดินทางไป แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้

  จากนั้นแวะซื้อของฝากขึ้นชื่ออย่าง “มะพร้าวแก้ว” แสนอร่อย ที่ทำมาจากมะพร้าวกะทิเนื้อหนานุ่ม จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานเลยทีเดียว

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – ชมทะเลหมอกภูทอก – เดินเล่นตลาดเช้าเชียงคาน-จิบกาแฟ ณ Crystal Box Coffee - สวนหินผางาม
 • 05:30

  นำท่านเดินทางไปร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว อันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของภาคอีสาน ทั้งอิ่มบุญ อิ่มบรรยากาศ และวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเชียงคาน 

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ

  จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ อ.เมืองเลย จากนั้นนำท่านไป ร้านกาแฟ Crystal Box Coffee ร้านกาแฟที่ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้เขียวๆ มีบ่อน้ำเล็กด้านนอก ทำให้ผ่อนคลาย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชม สวนหินผางาม ความงามแปลกตาแห่งเมืองเลย มหัศจรรย์ธรรมชาติสรรค์สร้างจนได้รับฉายาว่า "คุนหมิงเมืองไทย" ท่านจะได้พบกับอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับยังกรุงเทพฯ ด้วยรถตู้ VIP 

 • 00.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1 คืน สำหรับ2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ