มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง บ้านรักไทย 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดจองคำ- ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน -คอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า–พระธาตุดอยกองมู
ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้  - เดินชมตลาดเช้า – ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยง–ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า
น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา

       

MST-082-481

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – แม่ฮ่องสอน
 • 19:00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท.ดินแดง-วิภาวดี

   

 • 19.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัส

วันที่ 2 วัดจองคำ- ปางอุ๋ง – บ้านรักไทย – ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน – เข้าที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านไปสักการะขอพรเป็นสิริมงคล “วัดจองคำ”เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และอยู่คู่เมืองสามหมอกมานานนับร้อยปีจนได้รับการสถาปนาให้เป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 ใกล้ๆ กับวัดจองคำมีวัดอีกแห่งหนึ่งที่สร้างขึ้นไว้อยู่เคียงคู่กัน ได้แก่ “วัดจองกลาง”

  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “ปางอุ๋ง”มีชื่อเรียกเต็มๆว่า โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)มีสภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ภูมิทัศน์ที่เป็นไฮไลท์จนถูกขนานนามว่าสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยก็คือ อ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบตรงกลางที่ล้อมรอบไปด้วยป่าสนสองใบ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางไป “บ้านรักไทย”ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานที่อพยพมาอยู่ ในหมู่บ้านยังคงวัฒนธรรมแบบจีนอย่างเหนียวแน่น มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และมีอาหารการกินแบบจีนยูนนาน มีบ้านเรือนที่ทำจากดินให้ได้ชม 
  จากนั้นเดินทางไป “ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน”เป็นถนนคนเดินสายเล็กๆ สั้นๆ โดยแบ่งเป็น 2 โซนหลักด้วยกัน คือ โซนขายอาหารบริเวณริมหนองจองคำ และโซนขายสินค้าทั่วไป จุดเด่นของถนนคนเดินนี้คือสินค้าพื้นบ้าน

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกในการเดินช้อปปิ้ง นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 3 – 4 ดาว

วันที่ 3 ตักบาตรพระสงฆ์ที่สะพานซูตองเป้ - เดินชมตลาดเช้า – ชมหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า–พระธาตุดอยกองมู–ชมวิวพระอาทิตย์ลับฟ้า
 • 05:00

  จากนั้นนำท่านไปตักบาตรตอนเช้า ที่ “ สะพานซูตองเป้”นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความกว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร จากนั้นนำท่านไปเดินชม“ ตลาดเช้าแม่ฮ่องสอน” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตลาดเช้าของชาวแม่ฮ่องสอน ที่จะมีอาหารเช้าให้เลือกทาน จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “หมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว บ้านห้วยเสือเฒ่า”ตั้งอยู่ที่ตำบลผาบ่อง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 6 กิโลเมตร  ธรรมชาติโดยรอบจะเป็นป่าไม้ร่มรื่น ระหว่างทางผ่านบรรยากาศที่งดงามด้วยต้นไม้และฝายทดน้ำที่มีน้ำล้นหลายฝาย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยกองมู”เป็นปูชนียสถาน ประกอบด้วย พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า จำนวน 2 องค์ จากวัดพระธาตุ ดอยกองมูนี้ สามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านชมพระอาทิตย์ตกดินช่วงนี้สามารถเก็บแสงเย็นพร้อมกับเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนแบบ 180 องศา ท่านจะได้สัมผัสความงดงามยามพระอาทิตย์ตกของเมืองแม่ฮ่องสอน

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

   

วันที่ 4 น้ำตกผาเสื่อ - ถ้ำปลา - ซื้อของฝาก – เดินทางกลับกรุงเทพ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป “น้ำตกผาเสื่อ”เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากนัก แต่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ต้นทางน้ำตกมาจากแม่น้ำสะงา ไหลลงมาเป็นม่านน้ำขนาดใหญ่ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่างแต่กระแสน้ำไม่นิ่งไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำ จากนั้นนำท่านไป“ถ้ำปลา”ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขามีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ กว้างประมาณ 2 เมตร ลึก 1.50 เมตร ภายในแอ่งน้ำมีน้ำไหลออกจากถ้ำใต้ภูเขาอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นสถานที่ที่มีความพิเศษ แตกต่างไปจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยรถตู้ปรับอากาศ หรือ มินิบัส

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ