มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย แอ่วเหนือ สูงสุดแดนสยาม 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย แอ่วเหนือ สูงสุดแดนสยาม 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) – ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง
อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชา 101
ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP) - ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่)            

MST-082-490

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย
 • 19.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

 • 19.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 ดอยตุง (สวนแม่ฟ้าหลวง) – ดอยช้างมูบ (จุดชมวิว) - ดอยผาฮี้ - พระธาตุดอยตุง - เที่ยวชมไร่ชาฉุยฟง - อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงราย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง ดอยตุง พาท่านไปชมสวนดอกไม้เมืองหนาว “สวนแม่ฟ้าหลวง” หรือ “สวนดอยตุง” เป็นสวนดอกไม้หลากสีสัน บนพื้นที่ 25 ไร่ ชมวิวแบบพาโนรามา “ดอยช้างมูบ” นี่คือนิยามของคำว่า "วิวพาโนรามา" อย่างแท้จริง สำหรับจุดชมวิวดอยช้างมูบจังหวัดเชียงราย 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแฟภูผาฮี้ นำท่านเดินทางไป “ดอยผาฮี้” ชื่อดอยนี้อาจไม่ค่อยมีใครคุ้นเคยสักเท่าใดนักว่าอยู่ “ดอยผาฮี้” คือ แหล่งปลูกกาแฟที่ขึ้นชื่อของเชียงราย ที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเยี่ยมส่งขายตามร้านกาแฟต่างๆ ทั่วประเทศ จากนั้นนำท่านเดินทางไป “พระธาตุดอยตุง” เป็นปูชนียสถานที่สำคัญ  พระธาตุดอยตุงถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนเกิดปีกุน 

  จากนั้นนำท่านไปชม “ไร่ชาฉุยฟง” ไร่ชาที่ปลูกโค้งวนไปตามไหล่เขา นอกจากจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงาม ของไร่ชาแล้ว ยังมีร้านอาหาร และเครื่องดื่ม เบเกอรี่ แสนอร่อยให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่แห่งนี้

   

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถนนคนเดินเชียงราย” อิสระช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ สินค้าพื้นเมือง สินค้าแฮนด์เมด ของตกแต่งบ้าน และอาหารทานเล่น เป็นต้น

วันที่ 3 วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - ดอยแม่สลอง - เที่ยวชมไร่ชา 101 - ชมหมู่บ้านสันติคีรี (หมู่บ้าน OTOP)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านเดินทางไป “วัดร่องเสือเต้น” ตั้งอยู่ที่ชุมชนร่องเสือเต้น ไฮไลท์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้น ด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ ที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา   จากฝีมือศิลปินท้องถิ่นชาวเชียงราย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดห้วยปลากั้ง” ตั้งอยู่ในตำบลริมกก จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ดอยแม่สลอง” เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวยอดฮิตของเชียงราย 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม “ ไร่ชา 101” ตั้งอยู่บนดอยแม่สลองโดยจะมีการปลูกชาเป็นขั้นบันไดไปตามแนวเนินเขา ต้นชาเรียงรายเป็นแถวยาวตามขั้นบันได จากนั้นนำท่านเดินทางไป “หมู่บ้านสันติคีรี” เป็นหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต การละเล่น อาหารของชนเผ่า

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค - วัดร่องขุ่น - ร้าน Ryokan Cafe (เรียวกัง คาเฟ่) - แวะซื้อของฝากพื้นเมือง – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางไป “ไร่บุญรอด” หรือ สิงห์ปาร์ค เชียงราย แหล่งเกษตรกรรมและไร่ชาขนาดใหญ่กว่า 600 ไร่ จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดร่องขุ่น” ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ ร้านเรียวกังคาเฟ่  นำท่านมาชมคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น “ร้าน Ryokan Cafe” (เรียวกัง คาเฟ่) เป็นคาเฟ่ที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มท่ามกลางบรรยากาศแบบญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านแวะ “ซื้อของฝากพื้นเมือง” ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากพื้นเมืองประจำจังหวัดเชียงราย แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ขนมไทยให้เลือกสรรมากมาย

 • ...

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP

 • 00.00

  นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ