มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วน่าน ม่วนใจ๋ สุขใจ๋ขนาด 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วน่าน ม่วนใจ๋ สุขใจ๋ขนาด 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน  - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 -  บ่อเกลือสินเธาว์
ถนนคนเดินเมืองน่าน - พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน”
ร้านกาแฟ Erabica Coffee

MST-082-491

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
 • 19.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ( หมายเหตุ : จุดนัดหมายอาจมีการเปลี่ยงแปลงเราจะแจ้งให้ทราบก่อนเดินทาง 7 วัน)

 • 19.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดน่าน โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดพระธาตุเขาน้อย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

 • 05.30

  นำท่านเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เป็นจุดชมวิวที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของอุทยาน เหมาะสำหรับการนอนเต็นท์พักผ่อน เพื่อชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผาหัวสิงห์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เสาดินนาน้อย เกิดจากการทับถมของดินและเกิดน้ำกัดเซาะจนกลายเป็นริ้วรายที่แปลกตา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮังต่อ คาเฟ่” 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชม
  ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินน่าน เมืองเก่า หน้าวัดภูมินทร์ 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน

วันที่ 4 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - ซื้อของฝาก กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย เป็นศิลปะการก่อสร้างที่มีความวิจิตรงดงามมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ไฮไลท์สำคัญคือ งาช้างดำ ซึ่งเป็นของคู่บ้านคู่เมือง ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านยังมี ซุ้มลีลาวดี 

  จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว                “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ที่ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค อาหารอร่อย บรรยากาศดี  สัมผัสความอร่อยจากเมล็ดกาแฟน่าน โดยเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ 100 % ที่ปลูกบนดอยสวนยาหลวง  ทางร้านมีจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่ว และกาแฟดริปซอง  จากนั้นก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ นำท่านแวะซื้อของฝากเมืองน่านก่อนกลับกรุงเทพฯ

 • ...

  นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ