มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะสวรรค์อันดามัน 5 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สตูล เกาะสวรรค์อันดามัน 5 วัน 2 คืน
8,999฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท
เกาะหินงาม – เกาะไผ่ – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะหินซ้อน – เกาะหลีเป๊ะ-วัดพระบรมธาตุไชยา    

 

MST-061-515

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 17:00

  พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า

 • 18.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสตูล โดยรถบัสปรับอากาศ

วันที่ 2 ตรัง – สตูล – ท่าเทียบเรือปากบารา – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หาดซันเซ็ท – ถนนคนเดินหลีเป๊ะ
 • 06:00

  เดินทางถึง จังหวัดตรัง มีเวลาให้ท่านล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ติ่มซำ

 • 08.00

  เดินทางสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู จังหวัดสตูล ท่าเรือปากบาราเป็นท่าเรือข้ามฟากที่สำคัญแห่งหนึ่งในเกาะหลีเป๊ะ และเป็นท่าเรือเฟอร์รี่หลักในจังหวัดสตูล 

 • 10.00

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

 • 11.30

  นำท่านลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา ซึ่งอยู่ในทะเลอันดามัน เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย นำท่านชม เกาะตะรุเตา เกาะที่ได้ชื่อว่าเป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองในอดีต และด้วยสภาพธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ ทำให้เกาะตะรุเตาเป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

  นำท่านเดินทางต่อสู่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ระหว่างเกาะอาดังและเกาะราวี เป็นเกาะที่มีชายหาดสีขาวนวล เหมือนสีไข่ตัดกับน้ำทะเลสีเขียวใสสะอาด นำท่านเดินทางสู่ เกาะหลีเป๊ะ เป็นหนึ่งในเกาะที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา เป็นเกาะที่มีเวิ้งชายหาดสวยงาม ทรายสีขาวนวลละเอียด น้ำตื้นเขิน และมีประการังที่สวยงามรายล้อมรอบเกาะ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ แบบกล่อง เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

 • 17.00

  นำท่านเดินทางสู่ หาดซันเซ็ท (Sunset Beach) ชายหาดด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดเกาะหลีเป๊ะ

 • 18.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหลีเป๊ะ ถนนคนเดินและแหล่งช้อปปิ้งยามค่ำคืน

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3 เกาะหินงาม – เกาะไผ่ – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะหินซ้อน – เกาะหลีเป๊ะ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านเดินทางขึ้น เรือสปีดโบ๊ท เพื่อชมความสวยงามของหมู่เกาะภายในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
  นำท่านขึ้นชม เกาะหินงาม เกาะเล็กๆชายหาดรายล้อมไปด้วยหินสีดำกลมมน ที่เกิดจากแนวหินที่ทับถมใต้ท้องทะเล และเกิดการกัดเซาะตามกาลเวลาจนเป็นหินรูปทรงกลมมน 

  ชม เกาะไผ่ เกาะเล็กๆ ที่มีอ่าวที่เหมาะกับการดำน้ำ และแนวปะการังแข็ง ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาการ์ตูนและดอกไม้ทะเลจำนวนมาก รวมทั้งปลาหลากหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในแนวปะการัง ชม เกาะรอกลอย เกาะเล็กๆที่มีชายหาดสีขาว น้ำทะเลสีเขียวมรกต และยังมีปะการังที่สมบูรณ์มาก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน แบบกล่อง นำท่านชม เกาะราวี เกาะที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ และนกนานาชนิด มีชายหาดสีขาว ทรายละเอียด สามารถเล่นน้ำได้ตลอดชายฝั่ง และยังสามารถดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นได้อีกด้วย 

  นำท่านถ่ายรูปกับ เกาะหินซ้อน แนวโขดหินกลางทะเลที่ไม่มีชายหาด โดยมีหินก้อนใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมที่วางซ้อนกันอยู่ โดยที่หินก้อนล่างมีรอยแตกร้าวแต่หินก้อนบนก็หล่นลงมา มองดูคล้ายกับรูปเรือดำน้ำกลางทะเล  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะหลีเป๊ะ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 4 ท่าเทียบเรือปากบารา – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา จ.สตูล

 • 10.30

  เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดตรัง นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึก อาทิเช่น เค้กเมืองตรัง, หมูย่างเมืองตรัง ฯลฯ

 • กลางวัน

  อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์ 

  นำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ 

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 กรุงเทพฯ
 • 04:00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ  

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ