มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ดำน้ำเกาะเต่า เกาะนางยวน ขอพรไอ้ไข่ 4 วัน 2 คืน
8,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง     
สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า  

 

MST-061-533

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 19.00

  พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

 • 20.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี – ท่าเรือดอนสัก – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่สู่เกาะสมุย – เกาะสมุย – พระใหญ่เกาะฟาน – หินตาหินยาย – น้ำตกหน้าเมือง – หาดเฉวง
 • 06.00

  เดินทางถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเวลาให้ท่านล้างหน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เพื่อเดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า แบบ Set Box

 • 07.00

  เดินทางสู่ ท่าเรือดอนสัก ท่าเรือหลักที่มีเรือเฟอร์รี่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารเพื่อเดินทางสู่เกาะภายในอ่าวไทย อาทิเช่น เกาะสมุย, เกาะราชา, เกาะพะงัน เป็นต้น

 • 08.00

  เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก ให้ท่านเปลี่ยนบรรยากาศ ขึ้นเรือซีทรานเฟอร์รี่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศรองจากเกาะภูเก็ต และเกาะช้าง ได้รับการขนานนามให้เป็น “เกาะสวรรค์กลางอ่าวไทย”

 • 10.00

  เดินทางถึง เกาะสมุย นำท่านไปสักการะ พระใหญ่เกาะฟาน หรือพระพุทธโคดม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2515 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทองทั้งองค์ ขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว สูง 12 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเป็นที่เคารพสักการะชาวสมุยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  เดินทางสู่ หินตาหินยาย ตั้งอยู่ในบริเวณหาดละไม เป็นโขดหินรูปร่างแปลกประหลาด โดยหินตาจะเป็นหินแกรนิตลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชายซึ่งเกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล คลื่นลม และแสงแดด ส่วนหินยายมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหญิง

  นำท่านชม น้ำตกหน้าเมือง น้ำตกขนาดกลางบนเกาะสมุย มีความสูง 15 เมตร มีสายน้ำไหลลงมาตลอดทั้งปี เป็นจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และในอดีตยังเป็นสถานที่ในการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดเฉวง ชายหาดยอดนิยมอันดับหนึ่งของเกาะสมุย มีลักษณะเป็นชายหาดสีขาวสวย ความยาวกว่า 6 กิโลเมตรตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันออกของเกาะสมุย แบ่งออกเป็นหาดเฉวงเหนือ หาดเฉวงกลาง หาดเฉวงใต้ และหาดเฉวงน้อย บริเวณชายหาดเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทและร้านอาหารหลากหลายระดับ จากนั้นนำท่านอิสระที่ถนนคนเดินที่ครึกครื้นมากที่สุดบนเกาะสมุย สองข้างทางรายล้อมไปด้วยสินค้าแฮนด์เมด อาทิเช่นเสื้อผ้า, กระเป๋า, ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และที่สำคัญยังเป็นศูนย์รวมอาหาร

 • เย็น

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3 สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะนางยวน

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวจนก่อให้เกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือห่างจากเกาะเต่า ประมาณ 480 เมตร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดำน้ำตื้นยอดนิยมของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก อีกทั้งยังบริเวณชายหาดของเกาะนางยวนยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้จากจุดเดียวกันอีกด้วย

 • 10.30

  เดินทางถึง เกาะนางยวน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือเลือกเดินเท้าขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน

 • 12.00

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเต่า เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเว้าเป็นอ่าวซึ่งมีอยู่มากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม นับเป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำสวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน

  จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย

 • 15.00

  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 สมุย – ท่าเรือหน้าทอน – ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่เพื่อเดินทางกลับสู่ท่าเรือดอนสัก – วัดเจดีย์ – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อให้ท่าน ขึ้นเรือซีทรานเฟอร์รี่ กลับสู่ท่าเรือดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 10.30

  เดินทางถึง ท่าเรือดอนสัก นำท่านออกเดินทางสู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ หรือไอ้ไข่วัดเจดีย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นวัดซึ่งมีตำนานเด็กวัดที่ชื่อไอ้ไข่ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ด้วยชื่อเสียงด้านการขอโชคลาภ การทำมาค้าขาย ทำให้ชาวบ้านศรัทธาและมีความเชื่อต่อวัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย วัดเจดีย์ก็ไม่แตกต่างกับวัดทั่วๆ ไปในประเทศไทยแต่สิ่งที่แปลก และเป็นที่เคารพศรัทธา นับถือ ของชาวบ้านในละแวกนั้นและผู้คนทั่วสาระทิศ คือ ไอ้ไข่ มีการเล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่า สถานที่ตั้งวัดเจดีย์ปัจจุบันนั้นเมื่อก่อนได้มีหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ดังสายปักษ์ใต้ได้มาปักกลด

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่าน ไหว้ขอพรไอ้ไข่ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในเรื่องของโชคลาภ และการค้าขาย ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาวรมหาวิหาร สถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานแห่งเดียวในประเทศที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของช่างศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยได้อย่างสมบูรณ์ วัดพระบรมธาตุไชยา จึงเปรียบเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวไชยาและจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จากนั้นนำท่านแวะซื้อของฝาก ของที่ระลึกก่อนกลับ อาทิเช่น ไข่เค็มไชยา, เค้กเมืองตรัง, กาแฟทรีอินวัน

 • เย็น

  อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

 • 23.50

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ