มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แพคเก็จทัวร์ภูเก็ต by Catamaran Yacht 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ แพคเก็จทัวร์ภูเก็ต by Catamaran Yacht 3 วัน 2 คืน
2,790฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน

ล่อง Catamaran Yacht เที่ยวเกาะราชา และ เกาะเฮ เต็มวัน (Join Program)  

MST-082-556

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต – ส่งโรงแรม
 • .......

  รับลูกค้า ณ สนามบินภูเก็ต (ส่วนตัว) (ลูกค้ากรุณาแจ้งไฟล์ไป- กลับเจ้าหน้าที่)

 • ........

  นำคณะผู้เดินทางส่ง ณ โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย.....

วันที่ 2 ล่อง Catamaran Yacht เที่ยวเกาะราชา และ เกาะเฮ เต็มวัน (Join Program)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 07:30 – 08:00

  รถมารับท่านตรงจุดนัดหมาย ณ โรงแรมที่พัก

 • 08:30

  นำท่านออกเดินทางจาก ท่าเรืออ่าวฉลองโดย Catamaran Yacht

 • 09:30

  เดินทางถึง “เกาะเฮ” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเล่นน้ำ และ ดำน้ำตื้นชมปลาสวยงาม

 • 11:30

  รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ

 • 12:30

  เดินทางถึง “เกาะราชา” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีฟ้า และหาดทรายขาวละเอียด

 • 15.30

  เดินทางออกจากเกาะราชา

 • 18:00

  เดินทางกลับถึง “ท่าเรืออ่าวฉลอง” และ นำท่านส่งกลับที่พักอย่างปลอดภัย.....

วันที่ 3 อิสระตามอัธยาศัย – ส่งสนามบินภูเก็ต
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • ........

  รับคณะลูกค้าจากโรงแรมที่พัก (ส่วนตัว)  จากนั้นนำท่านไปแวะซื้อของฝากเมืองภูเก็ต เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต และเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข

 • โรงแรมพร้อมอาหารเช้า 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 • รับสนามบิน – ส่งโรงแรม
 • ล่องเรือ Catamaran Yacht เกาะราชา และเกาะเฮ
 • ส่งสนามบินภูเก็ต
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อาหาร 3 มื้อ
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน/ค่ารถบัส/ค่ารถส่วนตัว (แพ็คเกจทัวร์เริ่มต้นที่ภูเก็ตค่ะ)
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ไม่รวมอาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 • ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ค่าซักผ้า หรือ ค่าอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับ ตามความพึงพอใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เดินทาง ส.ค.-ต.ค.63

ระยะเวลาการจอง   :  วันนี้ – 31 ตุลาคม 2563 (2 ท่านเดินทางได้เลย)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ