มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เมืองแพร่ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เมืองแพร่ 4 วัน 2 คืน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

สถานีรถไฟบ้านปิน -  ร้านกาแฟแห่ระเบิด - พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ
วัดพระธาตุศรีดอนคำ - น้ำพุร้อนแม่จอก - พระธาตุดอยก๊อ
วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดพระธาตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm          
สะพานไม้ไผ่บ้านปงท่าข้าม  - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - กาดกองเก่า

MST-082-557

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จังหวัดแพร่
 • 20.00

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี

 • 20.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 สถานีรถไฟบ้านปิน - ร้านกาแฟแห่ระเบิด - พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ วัดพระธาตุศรีดอนคำ - น้ำพุร้อนแม่จอก - พระธาตุดอยก๊อ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สถานีรถไฟบ้านปิน” มีความสวยงามและน่าสนใจ สถานีรถไฟแห่งนี้สร้างด้วยสไตล์การออกแบบ “ทิมเบอร์ เฟรมเฮ้าส์แบบบาวาเรียน” โดยใช้วัสดุจากไม้เป็นหลักมีการออกแบบผสมผสานให้เข้ากับเรือนปั้นหยาแบบไทยซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในยุคนั้นได้อย่างลงตัว สถานีรถไฟบ้านปิ่นเป็นอาคารสองชั้น หลังคาจั่วและปั้นหยา ตัวอาคารทาด้วยสีเหลือง ตัดกับโครงสร้างสีน้ำตาลเข้ม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ” พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณนี้ ได้จัดรวบรวมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผ้าซิ่นโบราณศิลปะของเมืองลองไว้อย่างครบครัน  โดยภายในจะมีการจัดแสดงผ้าซิ่นโบราณลวดลายต่างๆ ประวัติศาสตร์  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก หรือ บ่อน้ำร้อนแม่จอก” เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย เป็นบ่อที่มีน้ำผุดขึ้นมาจากพื้นดินตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิประมาณ 80 องศาเซลเซียส และมีบริการลวกไข่ออนเซ็น ในบ่อน้ำพุร้อน แช่เท้าจากน้ำแร่ธรรมชาติ นวดแผนไทย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “พระธาตุดอยก๊อ” เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำยมฝั่งตรงข้ามอำเภอวังชิ้น นอกจากได้สักการะพระธาตุดอยก๊อแล้ว  ที่นี่ยังเป็นจุดชมทัศนียภาพของตัวอำเภอวังชิ้นที่ดีที่สุด และในฤดูหนาวถือเป็นจุดชมทะเลหมอกซึ่งสวยที่สุดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังชิ้น

   

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 วัดพระธาตุช่อแฮ่ - วัดพระธาตุดอยเล็ง - Bike Berry 10 Organic Farm สะพานไม้ไผ่บ้านปงท่าข้าม - คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ - กาดกองเก่า
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้าท่านเดินทางสู่ “วัดพระธาตุช่อแฮ่” เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล นักท่องเที่ยวถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง ชมความงดงามของ “ภาพจิตรกรรมฝาผนัง” และภาพวาดของ รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในครั้งที่ยังออกผนวช

  นำท่านเดินทางไปBike Berry 10 Organic Farm” บรรยากาศในร้านร่มรื่นเย็นสบาย มีต้นไม้ ดอกไม้ และโซนน้ำตกให้ท่านเลือกถ่ายรูปมากมาย อีกทั้งร้านนี้เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพ เพราะมีบริการเมนูอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพให้ท่านได้เลือกทาน

   

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ณ Bike Berry 10 Organic Farm
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป “สะพานไม้ไผ่บ้านปงท่าข้าม ” เป็นสะพานไม้ไผ่ หรือสะพานไม้โบราณ ความยาวกว่า 500 เมตร พาดผ่านทุ่งนาเขียวขจีในพื้นที่บ้านปงท่าข้าม  ท่านจะได้เห็นบรรยากาศและธรรมชาติโดยรอบสะพานไม้ไผ่แห่งนี้ มีความสวยงามตามธรรมชาติของท้องทุ่งนากลมกลืนไปกับรวงข้าวสีทองสวยงามมากๆ

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่” สถานที่เก่าแก่โบราณนับร้อยปีที่อยู่คู่เมืองแพร่มายาวนาน ด้วยความโดดเด่นของสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์  เจ้าเมืองแพร่องค์สุดท้าย สร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนที่มีชื่อเสียงมากในสมัยนั้น เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสง่างามประดับด้วยไม้แกะฉลุ สลักลวดลายอย่างประณีตงดงาม

  จากนั้นนำท่านไปเดินเล่นซื้อของ “กาดกองเก่า”  เป็นถนนคนเดินของเมืองแพร่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดแพร่ที่ เสน่ห์ของตลาดแห่งนี้คือ พ่อค้าแม่ค้าต่างใส่เสื้อม่อฮ่อมพื้นเมืองของเมืองแพร่ โดยตลาดแห่งนี้มีสินค้าจำหน่ายมากมาย

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดกาดกองเก่า

วันที่ 4 บ้านทุ่งโฮ้ง - วัดจอมสวรรค์ - วนอุทยานแพะเมืองผี - ร้านกาแฟ “แฟร์ฟิน” วัดนาคูหา (บ้านนาคูหา) – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไป “บ้านทุ่งโฮ้ง” จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองม่อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่า ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่  อีกทั้งที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองแพร่ อิสระให้ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าม่อฮ่อมตามอัธยาศัย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดจอมสวรรค์” เป็นวัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า) มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่า ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันเป็นชั้นรวม 9 ชั้น ฝาผนังแบ่งเป็นตอนๆ คล้ายข้ออ้อย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วนอุทยานแพะเมืองผี” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ จ.แพร่ มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ ลักษณะวนอุทยานมีสภาพเป็นป่าบนที่ราบลอนคลื่นสภาพสูง- ต่ำ ไม่สม่ำเสมอ มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยๆ

  จากนั้นนำท่านไปเติมความสดชื่น “ร้านกาแฟ แฟร์ฟิน” ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศชวนฟินสมชื่อ ภายในร้านตกแต่งด้วยไม้ดอกไม้ประดับทำให้บรรยากาศดูสดชื่น พร้อมทั้งมีบริการเครื่องดื่มและเบเกอรี่อร่อยๆไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยว ไฮไลท์!! ถ้ามาในช่วงหน้าฝน ท่านจะได้ชมความงดงามของวิวทุ่งนาเขียวขจีเต็มทุ่ง งดงามมากๆ  

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดนาคูหา” เป็นวัดเล็กๆ กลางหุบเขาที่เงียบสงบ ภายในวิหารมีพระประธานพุทธศิลป์แบบพื้นบ้านท้องถิ่นที่ดูเรียบง่าย แต่กลับงดงามด้วยเอกลักษณ์แบบล้านนา ไฮไลท์!! ของวัดแห่งนี้คือ “พระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่กลางทุ่งนา” เป็นองค์เดียวในเมืองไทยที่จะถือลูกสมอ และใครที่จะมาขอพรก็ต้องขอด้วยลูกสมอเท่านั้น โดยลูกสมอนี้จะมีขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้าน โดยสามารถขอพรในเรื่องของสุขภาพให้แข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

   

 • 14.30

  ออกเดินทางสู่ จ.พิษณุโลก

 • 17.30

  แวะรับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร จ.พิษณุโลก

 • 19.00

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP

 • 00.00

  นำทุกท่านเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ