มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตาก อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ตาก อุ้มผาง น้ำตกทีลอซู 4 วัน 2 คืน
6,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

น้ำตกปะละทะ – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ – วังปลาปุง – ชมโบสถ์ไม้สัก
ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – ผาปอง – น้ำตกทีลอจ้อ  - น้ำตกทีลอซู
ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ - ศาลพระวอ
ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ – วัดไทยวัฒนาราม

MST-024-560

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง
 • 22.00

  คณะพร้อมกัน ณ จุดนับพบ ลิกไนท์ทัวร์ ถนนบรมราชชนี เขตตลิ่งชัน เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวก

 • 23.00

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP ระหว่างค่ำคืนให้ท่านพักผ่อนระหว่างนั่งรถ

วันที่ 2 น้ำตกปะละทะ – ถ้ำตะโค๊ะบิ๊ – วังปลาปุง – ชมโบสถ์ไม้สัก
 • 06.00

  นำท่านเดินทางถึงอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ทุกท่านทำธุระส่วนตัว ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนชุดลำลองเพื่อเดินทางท่องเที่ยวกันในวันนี้

 • 07.00

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังรับประทานอาหารเช้า นำคณะท่านเดินทางสู่ “น้ำตกปะทะละ” เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้งผาง บริเวณน้ำตกปะละทะ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะละทะ ซึ่งเป็นชนพื้นถิ่นของบริเวณดังกล่าว ให้ท่านได้มีเวลาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมความงามของน้ำตกปะละทะ ซึ่งมีความสูงประมาณ 3 เมตรลดหลั่นกันไหลสู่แอ่งน้ำธรรมชาติ

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิก

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำตะโค๊ะบิ๊” เป็นถ้ำมืดที่มีทางเดินลงไปเป็นชั้นๆ ภายในถ้ำมีจุดแยกหลายทางเป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีเพดานถ้ำสูง มีหินงอกหินย้อยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุทยานแห่งชาติอุ้งผาง ภายในถ้ำมีจุดสำรวจลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาที่น่าศึกษา

  นำท่านเดินทางสู่ “วังปลาปุง” อยู่ในตำบลแม่กลอง จังหวัดตาก เป็นฝายชลอน้ำขนาดเล็กที่มีปลาอาศัยอยู่ จากนั้นนำท่านไปชม “โบสถ์ไม้สัก” “วัดหนองหลวง” เป็นโบสถ์ที่สร้างโดยชาวกระเหรี่ยง ตัวโบสถ์เป็นไม้สักทองสวยงามควรค่าแก่การอนุรักษ์ ให้ท่านได้สักการะพระพุทธรูปที่มีลักษณะคล้ายพระพุทธชินราช จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับสู่ที่พัก

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 3 ล่องเรือยางห้วยแม่กลอง – ผาปอง – น้ำตกทีลอจ้อ - น้ำตกทีลอซู
 • 07.00

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ห้วยแม่กลอง นำท่านทำกิจกรรมสุดมันส์ ล่องแก่งเรือยางห้วยแม่กลอง ห้วยแม่กลองนั้นเป็นลุ่มน้ำสำคัญของภาคเหนือในประเทศไทย เป็นแหล่งต้นน้ำที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและชีววิทยา อันน่าสนใจ นำท่านล่องเรือไปตามห้วยแม่กลองชมความงามของแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ นำท่านชมแหล่งศึกษาธรรมชาติ  ชมผาปอง สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในแมกไม้อันสวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้งผาง นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกทีลอจ้อ หรือน้ำตกสายฝน เป็นน้ำตกที่สวยงามอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อไปยังน้ำตกทีลอซู นำท่าน ชมผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผาเลือด

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวันแบบปิกนิค

 • บ่าย

  นำท่านเดินเท้า เพื่อเข้าชมความสวยงามของ “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย น้ำตกทีลอซูเปรียบดังผ้าม่านในพงไพรผืนใหญ่ด้วยความสวยงามของลักษณะพิเศษทางธรรมชาติหล่อหลอมให้เกิดเป็นทัศนีภาพอันงดงามเกินจะบรรยาย น้ำตกทีลอซูเกิดจากลำห้วยหลัก ได้แก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกล้อทอ ไหลรวมกันผ่านช่องเขาขาดเกิดเป็นน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม น้ำตกทีลอซูยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของฝืนป่าอุ้งผางและสัตว์น้อยใหญ่อีกด้วย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 4 ชมพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ณ ดอยหัวหมด – น้ำตกพาเจริญ - ศาลพระวอ ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์ – วัดไทยวัฒนาราม – กรุงเทพฯ
 • 05.00

  นำคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหัวหมด” เพื่อชมพระอาทิตย์สาดแสงในยามรุ่งอรุณ ดอยหัวหมดเป็นสถานที่ที่สวยงามในยามเช้าด้วยความงดงามของเหล่าหมู่เมฆหมอกที่รวมตัวกันทัศนีภาพที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก ผืนป่าสีเขียว

 • 07.00

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก ได้เวลาอันสมควรนำท่านเช็คเอาท์ที่พักเดินทางสู่น้ำตกพาเจริญ นำตกพาเจริญเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สวยงามเกิดจากหินปูนที่ทับถมกันเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมา มีสายน้ำไหลผ่านสวยงาม ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติแสนสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลพระวอ” เป็นศาล ศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรี โดยพระเจ้าตากได้แต่งตั้งนักรบชาวกระเหรี่ยงให้เป็นนายหน้าด่านแม่ละเมาเพื่อเป็นทัพหน้าในการปกป้องบ้านเมืองและส่งข่าวสาร

 • เที่ยง

  บริการอาหารมื้อกลางวัน

 • บ่าย

  นำคณะท่านแวะชอปปิ้งตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์” เป็นตลาดที่ชนพื้นเมืองชาวมูเซอร์จะนำสินค้ามาขายกัน ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของพื้นเมือง ของฝาก แวะถ่ายรูปกับชาวดอย จากนั้นนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดไทยวัฒนาราม” เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ว่ากันว่า แต่เดิมชื่อ “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา และสังกัดในกรมศาสนา

 • 23.00

  เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ VIP ปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พัก 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าล่องแพยางลำน้ำแม่กลอง พร้อมเสื้อชูชีพและเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวก
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ