มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ อุดรฯ หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 3 คืน

ทัวร์ในประเทศ อุดรฯ หนองคาย บึงกาฬ 5 วัน 3 คืน
5,990฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 3 คืน
การเดินทาง
รถบัส
สายการบิน

อุดรธานี – หนองหาน (ล่องเรือชม ‘ทะเลบัวแดง’) –  ป่าคำชะโนด - หนองคาย
ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ - อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท  
วัดป่าภูก้อน – ถ้ำดินเพียง - วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง) - ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’
พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง – หินสามวาฬ - ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – บึงโขงหลง

MST-024-562

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – อุดรธานี
 • 05.00

  คณะนักเดินทางพบกัน ณ ลิกไนท์ทัวร์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

 • 06.00

  เดินทางโดยรถปรับอากาศ สู่ จ.นครราชสีมา

 • 23.00

  บริการข้าวต้มรอบดึก ระหว่างทาง ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 2 อุดรธานี – หนองหาน (ล่องเรือชม ‘ทะเลบัวแดง’) – ป่าคำชะโนด หนองคาย – ศาลาแก้วกู่ – วัดโพธิ์ชัย – ตลาดท่าเสด็จ
 • 05.00

  รุ่งอรุณ ณ จ.อุดรธานี ทำภาระกิจส่วนตัว และบริการอาหารเช้า ที่ร้านอาหารท้องถิ่น จากนั้นเดินทางสู่ บึง อ.กุมภวาปี หนองหาน หนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยปลาจำนวนมาก มีนกอย่างน้อย 74 ชนิด และพืชน้ำอีกอย่างน้อย 15 ชนิด โดยเฉพาะ บัวแดง หรือบัวสาย ที่จะพร้อมใจกันบานสะพรั่งในช่วงฤดูหนาวของทุกปีอีกด้วย 
  จากนั้นเดินทางสู่ ‘คำชะโนด’ หรือ ‘ป่าคำชะโนด’  สถานที่ท่องเที่ยวศักดิ์สิทธ์ ที่ตั้งอยู่อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ดินแดนที่เต็มไปด้วยการเล่าขานตำนานลี้ลับอันโด่งดัง ที่เชื่อกันว่าเป็นดินแดนของพญานาค ป่าคำชะโนด ตั้งอยู่ภายในพื้นที่วัดศิริสุทโธคำชะโนด ด้านในของป่าคำชะโนด เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าปูศรีสุทโธ และ "บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์" หรือ "บ่อคำชะโนด"  

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังอาหารเดินทางสู่ จ.หนองคาย นำท่านชม ‘ศาลาแก้วกู่’  หรือ วัดแขก อุทยานเทวาลัยแห่งความศรัทธา  อันเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่สวยงามแปลกตา จัดแสดงรูปปั้นก่ออิฐถือปูนเรื่องราวทางศาสนา จำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน
  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดโพธิชัย’ สักการะ ‘หลวงพ่อพระใส’ พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวหนองคาย เพื่อความเป็นสิริมงคล
  จากนั้นนำท่านสู่ ‘ตลาดท่าเสด็จ’ ริมแม่น้ำโขง แหล่งรวมสินค้าเป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ นอกจากนี้ริมถนนมีชัยใกล้กับตลาดท่าเสด็จ มีตึกแถวโบราณเรียงรายอยู่ บางอาคารยังอยู่ในสภาพดี ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ

วันที่ 3 อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท – วัดป่าภูก้อน – ถ้ำดินเพียง วัดผาตากเสื้อ (เกล็ดพญานาคริมโขง)
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารเดินทางสู่ ‘อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท"  ) ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ถือเป็นอุทยานที่แสดงถึงอารยธรรมของมนุษย์ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นหินทรายที่ถูกขัดเกลาจากขบวนการกัดกร่อนทางธรรมชาติกัดเซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  เดินทางสู่ ‘ถ้ำดินเพียง’ สถานที่ที่มีเรื่องเล่าและตำนานเกี่ยวกับเรื่องพญานาค อยู่ในวัดถ้ำศรีมงคล ภายในถ้ำมีน้ำชื้นอยู่ตลอดเวลาและมีลักษณะเป็นโพรงลอดผ่านเข้าไปได้ อีกทั้งยังมีจุดที่เชื่อมต่อกับลำน้ำโขง ชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำแห่งนี้เคยเป็นสายทางที่พญานาคใช้เดินทางไปสู่เมืองบาดาล โดยภายในถ้ำมีการติดไฟนีออนสีต่างๆ กระทบกับช่องและโพรงภายในถ้ำยิ่งทำให้ดูมีความสวยงามและอัศจรรย์ 
  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดผาตากเสื้อ’ (18 กม.)  ชมความงดงามทัศนียภาพฝั่งไทยและฝั่งลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลผ่านแบ่งเส้นเขตแดนระหว่างสองประเทศที่สร้างความประทับใจจากจุดชมวิวด้านบนของ ‘Skywalk’ ที่ติดตั้งอยู่บนหน้าผา  ช่วงน้ำลงจะเห็น ‘เกล็ดพญานาคริมโขง’ ปรากฏการณ์ธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดจากลอนคลื่นในแม่น้ำโขงพัดพาเอาทรายและตะกอนมาทับถมจนคล้ายเกล็ดพญานาค มีให้พบเห็นโดยทัวร์ไปบริเวณสันดอนแม่น้ำโขง 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 4 ทะเลหมอก ‘ห้วยภูอีสัน’ – พระธาตุบังพวน - บึงกาฬ – วัดอาฮง – หินสามวาฬ
 • 05.30

  รุ่งอรุณยามเช้า นําทุกท่านเดินทางสู่ ‘ห้วยภูอีสัน’  จากนั้นเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่น (รถอีแต๋น) สู่จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามและขึ้นชื่อของหนองคาย สัมผัสแสงแรกของวันและชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาเกาะแก่งของแม่น้ำโขงที่เบื้องล่างที่สวยงาม

 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก หลังอาหารนําท่านเดินทางสู่ ‘พระธาตุบังพวน’ มนัสการ พระธาตุเจดีย์เก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดหนองคาย วัดพระธาตุบังพวน นอกจากมีองค์พระธาตุแล้ว ยังกลุ่มโบราณสถานที่เรียกว่า สัตตมหาสถาน ที่สร้างขึ้นตามคติพุทธศาสนา จำนวน 7 แห่ง คือ โพธิบัลลังก์, อนิมมิสเจดีย์, รัตนจงกรมเจดีย์, รัตนฆรเจดีย์, อชาปาลนิโครธเจดีย์,มุจลินทเจดีย์ และราชายตนะเจดีย์ ซึ่งในวัดพระธาตุบังพวนแห่งนี้นับเป็นที่เดียวในโลกที่ยังหลงเหลือโบราณสถานอันเป็นสัตตมหาสถานจากอดีตครบทั้ง 7 สิ่ง

 • 10.30

  เดินทางสู่ ‘วัดอาฮงศิลาวาส’ ตั้งอยู่ที่อ. เมืองบึงกาฬ ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร บริเวณหน้าวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของแก่งอาฮง คือ จุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงซึ่งมีความลึก 200   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  เดินทางสู่ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู บริเวณนี้จะเต็มไปด้วยกลุ่มก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ นำท่านขึ้นสู่ ‘หินสามวาฬ’ (Tree Rock Whale) มีอายุกว่า 75 ล้านปี ลักษณะเป็นก้อนหินขนาดมหึมาวางเรียงกัน 3 ก้อน รูปร่างคล้ายปลาวาฬ

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

วันที่ 5 ภูทอก (วัดเจติยาศรีวิหาร) – บึงโขงหลง – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 07.30

  เดินทางสู่ “วัดภูทอก” หรือ วั”ดเจติยาศรีวิหาร” ) จากนั้นเดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูทอก จุดเด่นของภูทอกก็คือ สะพานไม้และบันไดขึ้นชมทัศนียภาพรอบ ๆ ภูทอก เวียนไปมา รอบภูทอกแบบ 360 ซึ่งมีทั้งหมด 7 ชั้น 

 • 10.00

  เดินทางสู่ ‘บึงโขงโหลง’  แวะเก็บภาพบรรยากาศของทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ และแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ และพืชน้ำนานาชนิด เช่น นกกว่า 100 ชนิด โดยเป็นนกอพยพกว่า 50 ชนิด

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • 24.00

  กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 2. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 4. ค่าล่องเรือหางยาวชม ทะเลบัวแดง
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 400 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ