มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ปาย อิน เลิฟ 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจทัวร์ในประเทศ ปาย อิน เลิฟ 3 วัน 2 คืน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ COFFEE IN LOVE – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล - กองแลน (ปายแคนยอน)
สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ร้าน COFFEE TEA SAPAN -  พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย 
ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM - สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย

MST-082-590

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ – อ.ปาย – จุดชมวิวดอยกิ่วลม - ร้านคาเฟ่ COFFEE IN LOVE – วัดน้ำฮู – หมู่บ้านสันติชล – เข้าที่พัก
 • ...

  เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำท่านเดินทางสู่ อ.ปาย แลนด์มาร์คชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปและชมวิวสวยๆ วิวธรรมชาติสวยๆที่ อ.ปาย จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “จุดชมวิวดอยกิ่วลม” โดยจุดชมวิวกิ่วลมอยู่ห่างจากตัวเมืองปาย 20 กิโลเมตร จากนั้นนำท่านเดินทางไป “Coffee In Love” ร้านกาแฟสวยๆ บนยอดเขาที่สามารถดื่มด่ำกับบรรยากาศวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางไป “วัดน้ำฮู” เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปายเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่ออุ่นเมือง

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 กองแลน (ปายแคนยอน) – สะพานประวัติศาสตร์ปาย – ร้าน COFFEE TEA SAPAN - พระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – เข้าสู่ที่พัก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไป “กองแลน” หรือปายแคนยอน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการถูกกัดเซาะของลมและฝน จนกลายเป็นทางเส้นเล็กๆบนสันเขา ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน และบรรยากาศที่สวยงามคล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ.แพร่  “กองแลน” 

  จากนั้นนำท่านไปชม “สะพานประวัติศาสตร์ปาย” สะพานโครงเหล็กสีเขียวเข้ม ข้ามลำน้ำปาย เปรียบเสมือนประตูสู่อำเภอปาย เชื่อมถนนจากเชียงใหม่เข้าสู่ อ.ปาย สะพานประวัติศาสตร์เก่าแก่แห่งนี้ ก็ยังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือน อ.ปาย ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของปาย

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะ “ร้าน COFFEE" TEA SAPAN” ร้านกาแฟท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขาแห่งเมืองปาย ร้านอยู่ใกล้ๆ กับสะพานประวัติศาสตร์ 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 ชมวิวหมอกสวยๆยามเช้า ณ จุดชมวิวม่อนหยุนไหล – ROMANCE FARM - สักการะขอพรวัดศรีดอนชัย – ซื้อของฝาก – สนามบินเชียงใหม่ –กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านไปแวะชมวิว “จุดชมวิวม่อนหยุนไหล” เป็นจุดชมหมอกสุดประทับใจ เพราะบนจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านแวะชมฟาร์ม “ROMANCE FARM” สถานที่พักผ่อนสไตล์ชนบทแถบยุโรป ให้อารมณ์เสมือนเป็นชาวไร่ พร้อมกิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย จากนั้นนำท่านไปสักการะขอพร “วัดศรีดอนชัย” เป็นวัดแห่งแรกในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในเมืองปายมากว่า 700 ปี 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 • ...

  ได้เวลาสมควรแก่การเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ 

 • ...

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • คนขับพร้อมรถส่วนตัว หรือ รถตู้ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ค่าทิปคนขับรถ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • Pai Viman Resort /Baan Pai Nai Wieng / Medio de Pai Hotel หรือเทียบเท่า ( 3 ดาว )

Room type

 

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

5,900

5,900

5,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

4,900

4,900

4,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

4,500

4,500

4,500

1,500

Standard Room

9 ท่าน

3,900

3,900

3,900

1,500

 • Pai Village Boutique Resort / Rim Pai Cottage หรือเทียบเท่า ( ระดับ 4 ดาว )

Room type

 

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room

2-3 pax

8,400

8,400

8,400

1,500

Standard Room

4-5 pax

7,400

7,400

7,400

1,500

Standard Room

6-7 pax

6,400

6,400

6,400

1,500

Standard Room

8 ท่าน

6,000

6,000

6,000

1,500

Standard Room

9 ท่าน

5,400

5,400

5,400

1,500

 

 • Pai Island Resort หรือเทียบเท่า ( ระดับ 5 ดาว )

Room type

 

No. of People

Adult

(Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs (Twin Sharing)

THB/Pax

Child 4-11 yrs

(Sharing bed)

THB/Pax

Single Supplement

THB/Pax

Standard Room

2-3 ท่าน

8,900

8,900

8,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

7,900

7,900

7,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

6,900

6,900

6,900

1,500

Standard Room

8 ท่าน

6,500

6,500

6,500

1,500

Standard Room

9 ท่าน

5,900

5,900

5,900

1,500

โปรแกรมทัวร์แนะนำ