มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็คเกจในประเทศ พังงา ภูเก็ต ล่องเรือ ดำน้ำ ชมปะการัง 3 วัน 2 คืน

แพ็คเกจในประเทศ พังงา ภูเก็ต ล่องเรือ ดำน้ำ ชมปะการัง 3 วัน 2 คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

วัดสุวรรณคูหา - เกาะปันหยี - ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาพิงกัน - เขาตะปู – ชมถ้ำลอด – ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เสม็ดนางชีบูทีค
ล่องยอร์ชสุดหรู เที่ยวเกาะเฮ - เกาะไม้ท่อน (เต็มวัน) - แหลมพรหมเทพ - เมืองเก่าภูเก็ต - สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต

 

MST-082-594

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต – วัดสุวรรณคูหา - เกาะปันหยี - ล่องเรืออ่าวพังงา – เขาพิงกัน เขาตะปู – ชมถ้ำลอด – ชมวิวพระอาทิตย์ตกที่เสม็ดนางชีบูทีค
 • ......

  คณะทำการเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง/สุวรรณภูมิ 

 • ......

  ออกเดินทางสู่ ภูเก็ต

 • ......

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต หลังรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว อิสระให้ทุกท่านได้ทำภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย….จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “วัดถ้ำสุวรรณคูหา” หรือ วัดสุวรรณคูหา เป็นวัดโบราณที่สำคัญของจังหวัดพังงา เป็นวัดที่มีความน่าสนใจและเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพังงา 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ เกาะปันหยี

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านไปชมวิถีชีวิตชาวบ้านบนเกาะปันหยี บรรยากาศภายในเกาะ และ วิวทิวทัศน์ป่าโกงกางที่อุดมสมบูรณ์  นำท่านแวะชม เขาพิงกัน และ เขาตะปู มองจากระยะไกลแล้ว จะเห็นมีลักษณะคล้ายกับตะปูขนาดยักษ์ ถูกตอกลึกลงไปในน้ำ

  จากนั้นนำท่านไป “ถ้ำลอด” เป็นถ้ำขนาดใหญ่ ยาวประมาณ 50 เมตร  มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เรือสามารถแล่นผ่านทะลุถ้ำได้  แต่จะลอดถ้ำได้เฉพาะช่วงที่น้ำลงเท่านั้น ระหว่างการเดินทางไปยังถ้ำลอดจะผ่านป่าชายเลน จากนั้นนำท่านเดินทางไป “จุดชมวิวเสม็ดนางชี” แหล่งท่องเที่ยว Unseen จังหวัดพังงา เพิ่งเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวไม่นานนัก ความสวยงามของที่นี่ร่ำลือกันว่าเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของพังงา จึงมีนักท่องเที่ยวมากมายที่หวังจะมาชื่นชม และซึมซับบรรยากาศภาพความสวยงามของพระอาทิตย์ที่แทรกตัวขึ้นจากด้านหลังหุบเขา

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ เสม็ดนางชีบูทีค

วันที่ 2 ล่องยอร์ชสุดหรู เที่ยวเกาะเฮ - เกาะไม้ท่อน (เต็มวัน)ส่งโรงแรมที่พัก
 • 07.30

  รับประทานอาหารเช้า

 • 09.15

  รับท่านตามจุดนัดหมาย ณ โรงแรมที่พัก

 • 10:00

  ออกเดินทางจากท่าเรืออ่าวฉลองโดย Catamaran Yacht

 • 11:00

  เดินทางถึง “เกาะไม้ท่อน” นำท่านดำน้ำชมปะการัง และปลานานาชนิดที่เกาะไม้ท่อน

 • 12:30

  รับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ จากนั้นนำท่านล่องเรือชมวิวทะเล ถ้าโชคดีท่านอาจได้ชมฝูงปลาโลมาที่มาแหวกว่ายน้ำ

 • 14:30

  เดินทางถึง “เกาะเฮ” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหาดทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลสีฟ้าใสที่เกาะเฮ

 • 17.00

  เดินทางออกจากเกาะเฮ มีกิจกรรมตกปลา และชมพระอาทิตย์ตก ระหว่างล่องเรือกลับไปยังท่าเรือ

 • 18:30

  เดินทางกลับถึงท่าเรืออ่าวฉลอง

 • 19.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านกันเอง 2  

วันที่ 3 แหลมพรหมเทพ - เมืองเก่าภูเก็ต - สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต – ส่งสนามบิน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเช็คเอ้าท์ออกจากที่พัก แล้วนำท่านเดินทางสู่ “แหลมพรหมเทพ” อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ  2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน  จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ “วัดฉลอง” เป็นวัดเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต ถ้าใครมาภูเก็ตจะต้องมาแวะนมัสการ “หลวงพ่อแช่ม” แห่งวัดฉลอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง อีกทั้งที่วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านระย้า จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม “ย่านเมืองเก่าภูเก็ต” ตึกสวยๆแบบชิโนโปรตุกีสที่ย่านเมืองเก่าเป็นเสน่ห์ทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูเก็ต นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมสถาปัตยกรรมดั้งเดิมอันงดงามตระการตาแล้ว ในขณะเดียวกันยังได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนและได้เรียนรู้เรื่องราว ทางประวัติศาสตร์ของภูเก็ต จากนั้นนำท่านชม “สินค้า OTOP ของชาวภูเก็ต” ชมโรงงานทำไข่มุก ซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองภูเก็ต และ นำคณะท่านซื้อของฝาก อาหารทะเลแห้ง และ ขนมพื้นเมืองภูเก็ต เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ  ขนมเต้าซ้อ ฯลฯ ได้เวลานำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินเพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบินกลับกรุงเทพ......

 • ......

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ  โดยเที่ยวบินที่ .............สายการบิน.................

 • ......

  คณะทุกท่านเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง/สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. โรงแรมพร้อมอาหารเช้า 2 คืน (พัก 2 ท่าน/ห้อง)
 2. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 3. รถบัสปรับอากาศ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุในวงเงินท่านละ 1,000,000/500,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 5. ไกด์ดูแลตลอดการเดินทาง
 6. บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวด/วัน
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าน้ำหนักกระเป๋า ค่าเลือกที่นั่งบนเครื่อง
 2. ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 3. ไม่รวมอาหารหรือเครื่องดื่มนอกเหนือจากแพ็คเกจ
 4. ค่าโทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ค่าซักผ้า หรือ ค่าอื่นๆ นอกเหนือจากรายการทัวร์
 5. ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 6. ราคาทัวร์นี้ยังไม่ค่าทิปไกด์ และคนขับ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
 7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

ราคา ณ วันนี้ – 31 ต.ค. 2563

ประเภทห้อง

ผู้เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ (2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

Superior Room

4-5 ท่าน

8,600

8,600

1,600

Superior Room

6-7 ท่าน

7,800

7,800

1,600

Superior Room

8-9 ท่าน

7,200

7,200

1,600

 

ราคา 01 ต.ค. 2563 – 20 ธ.ค. 2563

ประเภทห้อง

ผู้เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ (2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

Laguna Room

4-5 ท่าน

8,900

8,900

1,900

Laguna  Room

6-7 ท่าน

8,200

8,200

1,900

Laguna  Room

8-9 ท่าน

7,700

7,700

1,900

 

ราคา 01 ต.ค. 2563 – 20 ธ.ค. 2563

 

ประเภทห้อง

ผู้เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ (2ท่าน/ห้อง)

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

Laguna Room

4-5 ท่าน

9,900

9,900

2,900

Laguna  Room

6-7 ท่าน

9,400

9,400

2,900

Laguna  Room

8-9 ท่าน

8,900

8,900

2,900

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ