มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพ็กเกจในประเทศ เลย ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก ไปแล้ว...จะหลงรักเลย 2 วัน 1 คืน

แพ็กเกจในประเทศ เลย ภูเรือ เชียงคาน ภูทอก ไปแล้ว...จะหลงรักเลย 2 วัน 1 คืน
2,199฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน
 • วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
 • วัดป่าห้วยลาด
 • ถนนคนเดินเชียงคาน
 • จุดชมวิวภูทอก
 • วัดศรีคุนเมือง
MST-178-632

แผนการเดินทาง

เงื่อนไข

 1. รถรับ-ส่งพร้อมคนขับตามรายการ 2 วัน
 2. อาหารเช้า 1 มื้อ (ภายในโรงแรมที่พัก)
 3. ค่าเข้าสถานที่ที่ระบุตามรายการ
 4. โรงแรมที่พัก 1 คืน
 5. แถมฟรี!!! ประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท,
  ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม-ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม, ค่ารักษาพยาบาล(กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าพาหนะท้องถิ่นแต่ละสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี)
 3. ค่าไกด์นำเที่ยว
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน
 5. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จำนวนผู้เดินทาง

เดินทาง

2-3 ท่าน

เดินทาง

4-5 ท่าน

เดินทาง

6 ท่าน

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคาต่อท่าน

3,999.-

2,599.-

2,199.-

800 .-

 

 • หมายเหตุ :       
  จองก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
  (กรุณาเช็ควันเดินทางกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)
 • ที่นั่งมีจำนวนจำกัด การยืนยันการสำรองแพ็คเกจขึ้นอยู่กับที่นั่งที่มี ณ วันที่จอง
 • จุดรับส่งลูกค้าสามารถเลือกได้โดยแจ้งล่วงหน้าสนามบิน , สถานีขนส่ง, โรงแรมในตัวเมืองในเส้นที่กำหนด
 • เริ่มออกเดินทางเวลาประมาณ 09.00-18.00 น. หากใช้นอกเหนือเวลาอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมทัวร์แนะนำ