มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ทุ่งดอกบัวตอง @แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ สวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย ทุ่งดอกบัวตอง @แม่ฮ่องสอน 3 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
THAI VIETJET AIRWAY
สายการบิน

ถ้ำแก้วโกมล • ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ • พระธาตุดอยกองมู
ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน • ปางอุ๋ง • บ้านรักไทย • ภูโคลน
สะพานซูตองเป้ • บ้านจ่าโบ • วัดฮู้น้ำ • บ้านสันติชล
ถนนคนเดินเมืองปาย • จุดชมวิวหยุนไหล • ตลาดเช้าเมืองปาย
เจดีย์พระธาตุแม่เย็น • ร้านกาแฟ Coffee In Love • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย              

MST-063-663

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • เชียงใหม่ • ถ้ำแก้วโกมล • ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอ • พระธาตุดอยกองมู • ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
 • 04.30

  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียตเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 06.10

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน VZ 100

 • 07.30

  ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ รับสัมภาระ และออกเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน โดยสถานที่แรกคือ ถ้ำแก้วโกมล 1 ใน 3 ความมหัศจรรย์ของโลกและเป็น Unseen In Thailand โดยที่แห่งนี้นั้นเป็นถ้ำผลึกแคลไซค์ มีสีขาวประการคล้ายถ้ำน้ำแข็ง ซึ่งถือเป็นความสวยงามที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อู่คำ ที่กล่าวขานกันว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแห่งหนึ่ง โดยดอกบัวตองจะบานในช่วงหน้าหนาว ปีละ 2 สัปดาห์เท่านั้น 
  นำท่านสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน สักการะ พระธาตุดอยกองมู วัดศักสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดิมมีชื่อว่า วัดปลายดอยประกอบ เนื่องด้วยมีเจดีย์ 2 องค์ องค์ใหญ่สร้างเมื่อปี พ.ศ.2407 และองค์เล็กสร้างในปี 2417 พาท่านเดินชมวิถีชีวิตที่ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

วันที่ 2 ปางอุ๋ง • บ้านรักไทย • ภูโคลน • สะพานซูตองเป้ • บ้านจ่าโบ • วัดฮู้น้ำ • บ้านสันติชล • ถนนคนเดินเมืองปาย
 • 05.00

  เดินทางสู่ ปางอุ๋ง ที่ได้รับการขนานนามว่าสวิสเซอร์แลนด์เมืองไทย จากนั้นพาท่านชม บ้านรักไทย หมู่บ้านแสนน่ารักและเป็นเอกลักษณ์ที่สุด ด้วยที่แห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของอดีตทหารจีนก๊กมินตั๊ง จึงทำให้บรรยากาศของสถานที่แห่งนี้นั้นเหมือนราวกับไม่ได้อยู่ประเทศไทย ให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศของบ้านรักไทยอย่างไม่รีบเร่ง

 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารสไตล์จีน-ยูนนาน แวะ ภูโคลน แหล่งธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณมนุษย์ พาท่านแวะถ่ายรูปเล็กน้อยที่ สะพานซูตองเป้ สะพานไม้ไผ่ยาวร่วม 500 เมตร ซึ่งถือว่ายาวที่สุดในประเทศไทย คำว่าซูตองเป้ แปลว่า ความสำเร็จ จนมีความเชื่อว่าถ้าอยู่บนสะพานและอฐิษฐานและจะสมหวัง จากนั้น พาท่านสู่ บ้านจ่าโบ่ หนึ่งในชุมชนชาวเขา โดยจะมีสินค้าของชาวบ้านขายเล็กๆ น้อยๆ แต่ที่โด่งดังที่สุดคือร้านก๋วยเตี๋ยววิวร้อยล้าน ที่โดดเด่นด้วยการนั่งทานห้อยขาพร้อมชมวิวสุดลูกหูลูกตา หรือจะลิ้มลองกาแฟ ก็ให้ท่านได้อิสระเลือกอุดหนุนได้

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มุ่งหน้าสู่เมืองปาย อีกหนึ่งสถานที่สุดโรแมนติกที่ปัจจุบัน อัดแน่นไปด้วยร้านกาแฟเก๋ๆ และร้านรวงต่างๆ ที่ตกแต่งอย่างสวยงามในแบบพื้นเมือง พาท่านชม วัดน้ำฮู้ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองปาย เข้าชม บ้านสันติชล ชุมชนที่ตกแต่งจำลองแบบวัฒนธรรมจีน-ยูนนาน เข้าสู่ตัวเมืองปาย พาท่านเดินที่ ถนนคนเดินเมืองปาย ลโลว์ไลฟ์พร้อมชมวิถีชีวิต กับบรรยากาศสุดฟิน เคล้ากับอากาศที่เย็นสบาย     

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเมืองปาย

วันที่ 3 จุดชมวิวหยุนไหล • ตลาดเช้าเมืองปาย • เจดีย์พระธาตุแม่เย็น •ร้านกาแฟ Coffee In Love • สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย • สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
 • 05.30

  พาท่านชมสู่ จุดชมวิวหยุนไหล จุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามที่สุดของเมืองปาย โดยคำว่าหยุนไหล ในภาษาจีนแปลว่าหมู่เมฆที่มารวมกัน ที่นอกเหนือจากมีความหมายเกี่ยวกับทะเลหมอกแล้ว ยังมีความหมายกลายๆ ว่าคนจีนยูนนานที่อพยพมาจากหลายทิศทางแต่ก็มารวมตัวกันที่ปาย

 • เช้า

  อิสระอาหารเช้า ณ ตลาดเช้าเมืองปาย เพื่ออรรถรสและบรรยากาศอย่างเต็มที่ ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารเช้าอย่างอิสระที่ ตลาดเช้าเมืองปาย ที่มีอาหารเช้าพื้นเมืองให้ท่านได้เลือกกันอย่างมากมาย พาท่านสักการะ เจดีย์พระธาตุแม่เย็น เจดีย์ทรงระฆัง ยอดฉัตรแบบพม่า ไม่ปรากฏว่าสร้างโดยใคร และเมื่อไหร่ พาท่านเช็คอินชิคๆ ที่ ร้านกาแฟ Coffee In Love ร้านสุดน่ารัก ลัญลักษณ์ของปาย แวะถ่ายรูปที่ สะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

 • 19.15

  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน VZ109

 • 20.35

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

โปรแกรมทัวร์แนะนำ