มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ

ทัวร์ในประเทศ เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือชมเขาสามเกลอ
9,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน
 • ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า
 • พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ
 • วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • ขอพรศาลหลักเมือง -
 • สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
 • พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน
 • ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti
 • ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ
 • แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา
MST-082-668

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินนครศรีฯ - จ.สุราษฎร์ธานี – ชมความงามเขื่อนเชี่ยวหลาน (ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย) – นั่งเรือหางยาวชมเขาสามเกลอ – พิเศษ!! นำท่านพักแบบฟินๆ @ แพไพรวัลย์ (อิสระกิจกรรมภายในรีสอร์ท พายเรือคายัค เล่นน้ำ)
 • 04.00

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD ) ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริการ SNACK BOX

 • 06.00

  เดินทางสู่ สนามบินนครศรีธรรมราช โดยเที่ยวบิน DD7804 ( นกแอร์ )

 • 07.10

  ถึง สนามบินนครศรีธรรมราช หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน จ.สุราษภร์ธานี  นำท่านลงเรือหางยาวเพื่อไปชมความงดงามของ “เขื่อนเชี่ยวหลาน” จนได้ฉายาว่า “กุ้ยหลินเมืองไทย สวยเหมือนสวรรค์บนดิน” นำท่านมุ่งหน้าไปถ่ายรูปจุดไฮไลท์ หรือบริเวณที่เรียกว่า เขาสามเกลอ เป็นภูเขาหินปูน ลักษณะสูงแหลม เคียงคู่กับน้ำสีฟ้ามรกตใสสะอาด จากนั้น นำท่านไปเช็คอิน “แพไพรวัลย์” “นอนฟินในบ้านไม้ไผ่สุดคลาสสิค ท่ามกลางธรรมชาติแสนสดชื่น” พิเศษ!! ให้ท่านได้สัมผัสการพักผ่อนแบบฟินๆ ด้วยห้องพักแบบ Deluxe

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท อิสระตามอัธยาศัย ในแพไพรวัลย์นี้ มีกิจกรรมให้ทำกันมากมาย อาทิ เล่นน้ำ หรือจะพายเรือคายัคเล่นรอบๆ แพก็ได้

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ แพไพรวัลย์ รีสอร์ท

วันที่ 2 ล่องเรือชมทะเลหมอกตอนเช้า - พาท่านไปชมสะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ - จ. นครศรีธรรมราช - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร - ขอพรศาลหลักเมือง - สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช เข้าที่พัก อ.นครศรีธรรมราช
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านไปล่องเรือชมทะเลหมอก พร้อมรับแดดยามเช้าอันสดใส จากนั้นนำท่าน Check  Out จากที่พัก  นำท่านไปชม “สะพานแขวนเขาพัง ภูเขาเขารูปหัวใจ” เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในจ.สุราษฎร์ธานี 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.นครศรีธรรมราช นำท่านไปสักการะ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช” เป็นที่ประดิษฐานของอนุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่เคยปกครองเมืองนครสมัยอดีต อีกทั้งมีเสาชิงช้า ใช้ประกอบพิธีโล้ชิงช้าในงานประเพณีมหาสงกรานต์แห่นางดาน สวนสาธารณะแห่งนี้ จึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่างๆ และเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายของคนในเมืองนคร 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 พาท่านไปขอพร “ไอ้ไข่ วัดเจดีย์” วัดชื่อดังแห่งเมืองคอน – ถ่ายรูปชิคๆร้าน Moon Cafe & Roti – ชมถนนตัดใหม่เลียบทะเลเขาพรายดำ – แวะถ่ายรูปจุดชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา – แวะซื้อฝาก - กรุงเทพฯ
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร ( ติ่มซำ + โจ๊ก ) นำท่านไปสักการะขอพร “วัดเจดีย์” หรือรู้จักกันในชื่อของ “วัดไอ้ไข่” ตั้งอยู่ที่ ตำบลฉลอง อำเภอสิชล ตำนานกุมารเทพ "ไอ้ไข่ เด็กวัดเจดีย์" อภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “Moon Cafe & Roti” คาเฟ่ราคาหลักร้อย กับวิวหลักล้าน ที่คุณมาแล้วจะต้องร้องว๊าววว 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้าน Moon Cafe & Roti จากนั้นนำท่านไปชม “ถนนเลียบชายทะเล เขาพลายดำ – อ่าวท้องหยี ” ถนนเลียบชายทะเล ที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย 
  จากนั้นนำท่านไปชมวิวสวยๆ “ชมวิวเนินนางฟ้าและเนินเทวดา” ขึ้นไปยืนบนจุดชมวิวเนินนางฟ้าเนินเทวดา ทำให้เรามองเห็นชายหาดสีขาว ท้องฟ้า และทะเล ในมุมกว้างสุดลูกหูลูกตา

 • บ่าย

  เดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

 • 19.45

  เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD7819  ( สายการบินนกแอร์)

 • 20.45

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ + น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง (DD 20 ก.ก. )
 • คนขับ + รถตู้ปรับอากาศ
 • ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่เที่ยวต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าทิปไกด์ ( ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า)
 • ค่าใช้จ่ายรถในการออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ