มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช

ทัวร์ในประเทศ ภูเก็ต-ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
5,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
ไม่ทราบสายการบิน
สายการบิน
 • วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)
 • สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต
 • แหลมพรมเทพ
 • ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ช
 • เกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮังบีช)
 • ซันเซท
 • พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
MST-009-670

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินภูเก็ต-วัดพระผุด-วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง)-ย่านเมืองเก่า สัมผัสวิถีชีวิตคนภูเก็ต-แหลมพรมเทพ
 • XX.XX

  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินXXXเคาน์เตอร์สายการบิน XXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • XX.XX

  ออกเดินทางสู่สนามบินXXX โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

 • XX.XX

  ถึงสนามบินภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้ แวะนมัสการและชม พระผุด ที่วัดพระทอง (Unseen In Phuket) ตำนานพระผุดอันเลื่องชื่อของภูเก็ต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ "วัดฉลอง" หรือ "วัดไชยธาราราม" เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง  ของจังหวัดภูเก็ตมาช้านาน 

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาวจีนในสมัยโบราณ  ตึกเก่าโบราณในเมืองภูเก็ต "ย่านเมืองเก่า" สไตล์ชิโนโปรตุเกส ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์หลงเหลืออยู่ให้สัมผัส

 • 15.00

  นำท่าน Check in เข้าที่พัก ณ Phuket Hotel จังหวัดภูเก็ต หรือเทียบเท่าระดับเดียวกันระดับ 3 ดาว

 • 18.00

  จากนั้นนำท่านเลียบหาดราไวย์ ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า บน แหลมพรหมเทพ รอชมความสวยงามของตะวันทิ้งดวงลับขอบฟ้า แหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารแหลมพรหมเทพ

วันที่ 2 ล่องเรือเซลลิ่งยอร์ชเกาะราชา-เกาะเฮ(กาฮังบีช)-ซันเซท
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 09.30

  นำท่านเดินทาง ณ ท่าเรือ ทำการเช็คอินและรับอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังบรรยายรายละเอียดโปรแกรมจากมัคคุเทศก์ (ล่องเรือแบบJoin Group // มีบริการเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 • 10.30

  ออกจากท่าเรือเดินทางสู่เกาะราชาโดยเรือเซลลิ่งยอร์ช คาตามารัน ถึงบริเวณอ่าวคอนแค หรืออ่าวสยาม เพื่อเล่นน้ำ และตื่นตาตื่นใจไปกับการดำน้ำดูปะการัง ชมปลาสวยงามหลากสีสัน

 • 11.30

  ออกเดินทางจากอ่าวคอนแค หรือ อ่าวสยาม มุ่งหน้าสู่อ่าวปะตก สนุกสนานไปกับการเล่นน้ำ หรือเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปเก็บบรรยากาศของโค้งอ่าวหาดทรายขาวละเอียด

 • 12.00

  ออกเดินทางจากเกาะราชา มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ

 • 12.30

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ เกาะเฮ

 • 14.30

  เดินทางถึงเกาะเฮ ท่านสามารถเล่นน้ำ ดำน้ำตื้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือจะเลือกสนุกสนานไปกับการเล่นกีฬาทางน้ำ อาทิ ดำน้ำลึก เดินใต้ทะเล เรือลากร่ม เรือลากกล้วย และขี่เรือเร็ว (กิจกรรมทางน้ำไม่รวมในราคาโปรแกรมทัวร์)

 • 15.30

  รับประทานอาหารว่าง (ชา กาแฟ น้ำผลไม้ และขนมทานเล่น)

 • 16.30

  ออกเดินทางจาก กาฮังบีช ล่องเรือไปยังจุดเล่นน้ำที่อ่าวน้ำบ่อ

 • 17.30

  นำท่านเดินทางถึงจุดจอดเรือเพื่อรอชมพระอาทิตย์ตก ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่านสามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ดื่มด่ำกับบรรยากาศพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติก (พิเศษ!!บริการไวน์ให้ท่านละ 1 แก้ว)

 • 18.00

  นำท่านล่องเรือกลับสู่ท่าเทียบเรือโดยสวัสดิภาพ   

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ บนเรือหรือร้านอาหาร (แล้วแต่ความเหมาะสม)

วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว-จุดชมวิวเขารัง-แวะซื้อของฝาก-สนามบินภูเก็ต
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 • 10.00

  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว เดิมที่นี่เป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนแห่งแรกในจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ถนนกระบี่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ตัวอาคารแบบชิโนโปรตุกีสที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑแสดงเรื่องราวของชาวจีน เช่น ประเพณี อาชีพแลภูมิปัญญาและประวัติของปูชนียบุคคลที่มีความสำคัญของเมืองภูเก็ต

 • 11.00

  นำท่านไปยัง จุดชมวิวเขารัง เป็นจุดชมวิวอีกที่ หนึ่งของเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวรู้จักกันดี และ จะต้องแวะมาถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจไว้ระหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆ และ สวนสุขภาพสวนสาธารณะไว้ให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนหย่อนใจ จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากจากภูเก็ต

 • XX.XX

  เดินทางสู่สนามบินXXX เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

 • XX.XX

  ออกเดินทางจากสนามบินXXX กลับกรุงเทพฯ โดยสายบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

 • XX.XX

  เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย การที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ