มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน

ทัวร์ในประเทศ ภูทับเบิก เขาค้อ ภูเรือ เชียงคาน
5,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่
วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น - ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง
วัดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขงพร้อมชมพระอาทิตย์ตก

MST-082-677

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์
 • 20.30

  พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ปั๊มปตท. ดินแดง-วิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 21.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ VIP

วันที่ 2 ภูทับเบิก - เขาค้อ - พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก - แทนรัก ทะเลหมอก - พิโน ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่ – วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว – ไร่บีเอ็น – ที่พักภูเรือ
 • 05.30

  นำท่านเดินทางสู่ “ภูทับเบิก”  สำหรับ ภูทับเบิก นั้นเป็นชื่อของหมู่บ้านที่ชื่อ “หมู่บ้านม้งทับเบิก”  โดยเป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์

 • รับประทานอาหารเช้า Set Box

 • 09.00

  จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นำท่านแวะสักการะ “พระบรมธาตุกาญจนาภิเษก” เป็นเจดีย์ที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง แทนรัก ทะเลหมอก หรือชื่อเป็นที่รู้จักกัน คือ บ้านสีส้ม ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยแห่งหนึ่งของเขาค้อ แทนรักทะเลหมอกนั้นเป็นชายหาดทะเลหมอกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเขาค้อ 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านแวะร้านกาแฟ “พิโน่ ลาเต้ รีสอร์ท แอนด์ คาเฟ่” จุดชมวิวที่งดงามและน่าประทับใจของเขาค้อ เพราะสามารถมองเห็นวัดผาซ่อนแก้วได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านไปสักการะเจดีย์ “พระธาตุผาซ่อนแก้ว” นี้ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาในหมู่บ้านทางแดง เขาค้อ 

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านแวะไปถ่ายรูป “ไร่บีเอ็น” ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ และ ไฮไลท์เด็ด คือ “ทุ่งคอสมอส” ดอกเล็ก ดอกใหญ่ สลับกันไป ทั้งสีขาว เหลือง ชมพู ซึ่งจะทยอยกันบานสะพรั่งทั่วเนินเขากว่า 4 ไร่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บภาพความงดงามของไร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ชมทะเลหมอก ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ – วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง - ดพระบาทภูควายเงิน – แก่งคุดคู้ – พาท่านล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตก – แวะซื้อของฝาก - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเชียงคาน
 • เช้า

  นำท่านไปชมทะเลหมอกในยามเช้า ณ “อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย”  ท่านจะได้ชมวิวอันสวยงาม และแสงพระอาทิตย์ในยามเช้า อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไปนมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป “วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง” โบสถ์ไม้สักท่ามกลางขุนเขา จ. เลย สำหรับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองมีความโดดเด่นในเรื่องของการออกแบบของตัวอาคารที่มีสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และงานประติมากรรมที่มีละเอียดเป็นอย่างมาก 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางไป “วัดพระบาทภูควายเงิน” เป็นวัดที่อยู่บนภูเขาสูงถือว่าเป็นโบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง นำท่าน สักการะรอยพระพุทธบาท ที่ขนาดประมาณ 1.20 เมตร กว้าง 80 เซนติเมตร จากนั้นเดินทางไป “แก่งคุดคู้” แหล่งท่องเที่ยวที่ให้คุณได้ดื่มด่ำธรรมชาติริมฝั่งโขง ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงคาน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเลียบฝั่งแม่น้ำโขง พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน ชมความงดงามของพระอาทิตย์ตกดิน 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น @ถนนคนเดินเชียงคาน เรียกว่าเป็นสีสันยามเย็นของเชียงคานเลยทีเดียว ถนนคนเดินทอดยาวทั้งสองข้างทาง มีอาหารขึ้นชื่อ อาทิ ข้าวเปียกเส้น ข้าวจี่ กุ้งฝอยย่าง  เครื่องดื่ม ของทานเล่นอื่นๆอีกมากมาย สองข้างทางให้ท่านเลือกซื้อ อีกทั้งของฝากพื้นเมืองและของที่ระลึกไว้ซื้อฝากคนที่บ้านอีกด้วย

วันที่ 4 ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดศรีคุณเมือง – ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ ภูทอก - ตื่นเต้นกับสะพานกระจกแห่งใหม่!! Sky walk เชียงคาน - ชมสวนหินผางาม (คุนหมิงเมืองไทย) - กรุงเทพฯ
 • 05.30

  นำท่านเดินทางไปร่วม “ตักบาตรข้าวเหนียว” ในตอนเช้าตรูจะมีชาวบ้านเอาชุดตักบาตรมาวางเรียงรายไว้บนเสื่อ ให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อเพื่อใส่บาตรในตอนเช้า ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของคนเชียงคาน อันเป็นวัฒนธรรมที่เก่าแก่ ทั้งอิ่มบุญ และ อิ่มใจเลยทีเดียว  อิสระให้ท่านเดินเล่นถนนริมโขงยามเช้า หรือจะแวะสักการะขอพร “วัดศรีคุณเมือง” ซึ่งตั้งอยู่ในถนนคนเดินเชียงคาน  จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก นำท่านเดินทางไปชมทะเลหมอกที่ “ภูทอก” จุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นของเมืองเชียงคาน อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจ 

  จากนั้นนำท่านไปชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย “สกายวอล์คเชียงคาน” ให้ท่านตื่นเต้นการเดินบนสะพานกระจกและชมวิวสวยๆ แบบ 180 องศาเลยที่เดียว 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านชม “สวนหินผางาม” หรือ คุนหมิงเมืองเลย อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ 10 ตำบลปวนพุ ภายในสวนหินผางามมีเส้นทางเดินสลับซับซ้อน บางช่วงดูลึกลับน่าตื่นเต้นคล้ายกับผจญภัยอยู่ในเขาวงกต 

 • 15.00

  ได้เวลาอันสมควร....นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP

 • 00.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง มีคนขับ 1 คน ไกด์ 1 คนในการดูแลคณะ
 • ค่าที่พัก1 คืน สำหรับ2-3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าอาหาร ( 6 มื้อ ) ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้บริษัทฯดำเนินการโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่การคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ