มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ เยือนถิ่นล้านนา

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเมืองเหนือ เยือนถิ่นล้านนา
7,900฿
ราคาเริ่มต้น
5 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ตลาดแม่สาย
วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยสุเทพ - ไนท์บาร์ซาร์
ดอยอินทนนท์ - หมู่บ้านถวาย

MST-004-680

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – เชียงราย
 • 18.00

  พบกัน ณ จุดนัดหมาย ถนน วิภาวดีรังสิต โดยมีทีมงาน คอยอำนวยความสะดวกและต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 2 เชียงราย - ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง - ตลาดแม่สาย
 • เช้า

  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดเชียงราย หลังจากนั้น นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม นำท่านขึ้นชมความสวยงามของดอยตุงกราบสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จย่า ณ “พระตำหนักดอยตุง” ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสันเขาของเทือกดอยนางนอนถัดไปทางทิศเหนือของพระตำหนักดอยตุงจะพบ “สวนแม่ฟ้าหลวง” หรือ “สวนดอยตุง” เป็นสวนไม้ดอกไม้หลากสีสัน กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา บนพื้นที่ 25 ไร่ หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่แม่สาย

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้นช้อปปิ้งที่ ตลาดแม่สายเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างๆมาหลายสิบปี ตลาดแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ( *อิสระให้ท่าน เดินทางข้ามไปช้อปปิ้งเพิ่มเติม ที่ตลาดท่าขี้เหล็ก ฝั่งพม่า ตามอัธยาศัย) นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อเปลี่ยนชุดเป็นสไตล์หนุ่มสาวล้านนา ตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็นแบบต้นตำรับขันโตก ณ ร้านดังคู่เมืองเชียงราย “โตกตอง” ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4ดาว

วันที่ 3 เชียงราย –วัดร่องขุ่น – เชียงใหม่ – พระธาตุดอยสุเทพ - ไนท์บาร์ซาร์ - เชียงใหม่
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ วัดร่องขุ่นออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ซึ่งมีความปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างมาจาก 3 สิ่งคือ ชาติคือตั้งใจทำงานศิลปะเพื่อเป็นสมบัติของแผ่นดินศาสนาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา และ พระมหากษัตริย์เนื่องด้วยความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากนั้น เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ตามรอยมิชลิน ณ ร้านดัง “ข้าวซอย นิมมาน” เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นชม และสักการะ พระธาตุดอยสุเทพเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น อายุมากกว่า 500 ปี นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง เชียงใหม่ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ เป็นแหล่งช้อปปิ้งกลางคืนที่มีชื่อเสียงของเชียงใหม่และมีมานานหลายปีแล้ว 

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารค่ำแบบต้นตำรับพื้นเมือง ณ ร้านชื่อดัง “ผาลาด ตะวันรอน” ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดับ 4ดาว

วันที่ 4 เชียงใหม่–ดอยอินทนนท์ - หมู่บ้านถวาย - ช้อปปิ้งของฝาก - กรุงเทพฯ
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ดอยอินทนนท์” ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นก็จะทะลุสันกิ่วแม่ปานที่เป็นทุ่งหญ้า เดินไปอีกนิดจะพบดงกุหลาบพันปีที่ราวต้นเดือน ม. ค. – ก.พ.จะออกดอกสีแดงพราวไปทั้งต้นยอดดอยอินทนนท์ จากกิ่วแม่ปานนั่งรถขึ้นบนยอดดอยอินทนนท์ 

  บริเวณยอดดอยเรียกว่าอ่างกาหลวง เนื่องจากมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำขังตลอดปีและมีหินก้อนใหญ่รูปทรงเหมือนกาตั้งอยู่เดินขึ้นไปซักพักจะเจอป้าย “สุงสูดแดนสยาม”ถัดไปเป็นเจดีย์บรรจุพระอัฐิของเจ้าอินทวีชิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเป็นที่มาของดอยอินทนนท์พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนพภพภูมิสิริ เมื่อขึ้นมาแล้วจะพบกับสองเจดีย์ซึ่งทั้งสองเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุบนยอดปลี บริเวณรอบพระมหาธาตุทั้งสองตกแต่งจัดสวนอย่างงดงาม

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน บนสูงสุดแดนสยาม ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ดอยอินทนนท์ หลังจากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้น อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งซื้อของฝาก ณ ร้านของฝากเชียงใหม่วนัสนันท์ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพ

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็นณ ห้องอาหารของโรงแรม เวียงละคอร ลำปาง

วันที่ 5 เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไม่รู้ลืม

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน ท่านละ 50,000.-บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก , ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 3. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ ( รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน )
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ