มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ล่องมหานครแห่งแดนใต้.. สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช

ทัวร์ในประเทศ ล่องมหานครแห่งแดนใต้.. สุราษฎร์ธานี - นครศรีธรรมราช
9,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

เขาศก- ล่องแพไม้ไผ่ - ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน –นครศรีธรรมราช
สปาปลา สวนตาสรรค์– ขนอม - ล่องเรือชมโลมา – หินพับผ้า
เขาพลายดำ - ขอพรไอ้ไข่

MST-063-684

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ –สุราษฎร์ธานี–เขาศก- ล่องแพไม้ไผ่
 • 07.00

  พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง โดยมีทีมงาน คอยอำนวยความสะดวกและต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เที่ยวบิน FD3237 สายการบินแอร์เอเชีย

 • 11.05

  เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีจากนั้นเดินทางสู่เขาศก

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบพื้นบ้าน ณ ร้านอาหาร หลังรับประทานอาหารสนุกสนานกับกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่สายธารไหลรินอยู่ท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นบรรยากาศในคลองสก แบมบูราฟ ที่มีกิจกรรมล่องแพไม้ไผ่ให้ชมธรรมชาติริมน้ำท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ เป็นบรรยากาศธรรมชาติในคลองสก พร้อมสวมมงกุฎ (หมวก) ทำจากใบหวาย ซึ่งระหว่างการล่องแพนั้น จะมีไกด์ชาวบ้านคอยดูแลความปลอดภัย เป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน จากนั้นไปนั่งจิบกาแฟจากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งจะทำให้กาแฟมีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้น น้ำต้มจากกองฟืน ช่วยลดการใช้วัสดุที่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  นำท่านเข้าสู่ที่พักคีรี @ เชี่ยวหลาน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็นในโรงแรม

วันที่ 2 ล่องเรือเขื่อนเชี่ยวหลาน –นครศรีธรรมราช - สปาปลา สวนตาสรรค์– ขนอม
 • 06.00

  เดินทางมุ่งหน้าสู่ “กุ้ยหลินเมืองไทย” ชมความสวยงามของหมอกสีขาวที่ปกคลุมยอดเขาในเขื่อนเชี่ยวหลานการล่องเรือยามเช้านี้เป็นเวลาที่เราจะได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุด ซึ่งมีความโดดเด่นเลื่องชื่อในเรื่องของบรรยากาศอันงดงามทะเลสาบกว้างใหญ่สีฟ้า ผืนป่าอันเขียว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความงามของภูเขาหินปูนและสายน้ำ ล่องเรือชมเขาสามเกลอซึ่งเป็นหนึ่งสัณลักษณ์ของเขื่อนเชี่ยว หลาน และ วังปลา ที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปด้วย

 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารบนแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน เดินทางกลับสู่ที่พักหลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช เพื่อนำท่านสัมผัสกับ สปาปลาตอดสวนตาสรรค์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเข้าสู่ตัวเมือง อ.ขนอมอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนสุดชิล ถือได้ว่าอำเภอท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดนครศรีธรรมราช มาเมืองนครอยากไปรับลมทะเลแบบสบายๆ ในบรรยากาศสงบ ต้องนึกถึงที่นี่  และขนอมไม่ได้มีดีเพียงแค่เป็นอำเภอติดทะเล แต่ยังมีจุดแวะเที่ยว แวะกิน ที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่รับรองว่าต้องถูกใจสายเที่ยวธรรมชาติอย่างแน่นอน

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมราชา คีรี รีสอร์ท แอนด์ สปา ระดับ5ดาว

วันที่ 3 ท่าเรือแหลมประทับ - ล่องเรือชมโลมา – หินพับผ้า – เขาพลายดำ - ขอพรไอ้ไข่ - กรุงเทพ
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำท่านเดินทางไปที่ ท่าเรือแหลมประทับ อยู่ทางตอนปลายด้านเหนือของอ่าวท้องเนียนเป็นชุมชนดั้งเดิมแห่งหนึ่งของตำบลท้องเนียน ประกอบอาชีพประมงชายฝั่งเป็นส่วนใหญ่ ชม เขาหินพับผ้า ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไป เดินทางผ่าน ถนนเลียบชายทะเล เส้นเขาพลายดำ-อ่าวท้องหยี 

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน 

  นำท่านเดินทางไป วัดเจดีย์ไอ้ไข่ อำเภอ สิชล จังหวัด นครศรีธรรมราช จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9 -10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตย์อยู่ ณ วัดแห่งนี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขายได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนครศรีธรรมราช เพื่อกลับสู่กรุงเทพ

 • 18.45

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ FD3187 สายการบินแอร์เอเชีย

 • 20.10

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว และ 5 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน ท่านละ 50,000.-บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก , ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 3. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ ( รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน )
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

อัตราค่าบริการ

ช่วงเวลาเดินทาง

จำนวน

ราคาต่อท่าน

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

นอนเดี่ยวเพิ่ม

ต.ค. - ธ.ค. 63

8ท่าน

9,900

9,900

9,700

2,500

 

*ราคานี้เป็นราคารวมตั๋วและสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม ถ้าต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่ม จ่ายเพิ่มท่านละ 1,000 บาท*

*หากมีความประสงค์เดินทางโดยสายการบินอื่น สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้*

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ มิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

โปรแกรมทัวร์แนะนำ