มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ หนาวเย็นบนภู ดูเมืองพญานาค เลย - อุดรธานี - หนองคาย

ทัวร์ในประเทศ หนาวเย็นบนภู ดูเมืองพญานาค เลย - อุดรธานี - หนองคาย
11,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน  - วัดเนรมิตวิปัสสนา- เชียงคาน
ภูทอก - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน –หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ–พระธาตุหล้าหนอง
ตลาดท่าเสด็จ – ลานพญานาคคู่ - พระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำดินเพียง
อุดรธานี –วัดป่าภูก้อน– สวนสิทธิกร - พิพิธภัณฑ์เมือง

 

MST-004-685

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ –เลย –อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง - พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน - วัดเนรมิตวิปัสสนา- เชียงคาน
 • 08.00

  พบกัน ณ จุดนัดหมาย สนามบินดอนเมือง โดยมีทีมงาน คอยอำนวยความสะดวกและต้อนรับท่าน พร้อมด้วยมัคคุเทศก์ที่ชำนาญ คอยแนะนำเส้นทางและข้อมูล

 • 09.15

  หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเลยเที่ยวบิน FD3542 สายการบินแอร์เอเชีย

 • 10.30

  เดินทางถึง จังหวัดเลย นำท่านเดินทางชม อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง หรือ อ่างเก็บน้ำหมาน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง อยู่ในความดูแลของวนอุทยานหริรักษ์ เป็นอ่างเก็บน้ำที่มีพื้นที่กว้างกว่า 1,500 ไร่เลยทีเดียว และมีความสวยงามตรงที่ล้อมรอบด้วยป่าสีเขียว ใครที่มาเที่ยวที่นี่ต้องห้ามพลาดการล่องแพไม้ไผ่ พักผ่อนชิลชมวิว นั่งกินข้าวบนแพ และลงเล่นน้ำได้อีกด้วย

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นเอกลักษณ์ขอเมืองด่านซ้าย ซึ่งหากใครไปเที่ยว ห้ามพลาดแวะไปชม พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน วัดโพนชัย ชมสาธิตวิธีการทำหน้ากาก และช้อปของฝากเกี่ยวกับผีตาโขนชม วัดเนรมิตวิปัสสนา นำท่านเดินทางสู่ เชียงคาน เดินชิลชมบรรยากาศริมน้ำโขง สัมผัสเสน่ห์ของความเรียบง่าย

 • ค่ำ

  **อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 2 เชียงคาน – ภูทอก - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน –หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ–พระธาตุหล้า หนอง - ตลาดท่าเสด็จ – ลานพญานาคคู่ - หนองคาย
 • ...

  นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าที่ ภูทอก เป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งที่พลาดไม่ได้ เราสามารถมาซึบซับอากาศหนาว สูดอากาศดีๆ ได้ที่นี่ พร้อมชมความสวยงามของทะเลหมอก มีมุมสวยๆ ให้ถ่ายรูปเยอะมาก และมีชิงช้าห้อยไว้ให้ได้นั่งเล่นชมทะเลหมอกยามเช้าอีกด้วย ก่อนกลับแนะนำว่าให้ลองเดินชิลหาของอร่อยชิมกันในตลาดเช้าจะฟินมาก

 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน ตั้งอยู่อยู่บนเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 400 เมตร นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำเป็นหมู่บ้านของกลุ่มชาวไทดำกลุ่มหนึง ที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง สปป. ลาว ที่นี่เราจะพบกับบ้านจำลองที่สร้างขึ้นตามรูปแบบของชาวไทดำในอดีต รวมถึงข้าวของเครื่องใช้ในบ้านต่างๆ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้อย่างดี และชมการทำผ้าทอมือแบบโบราณ ซึ่งสามารถซื้อกลับไปเป็นของฝากได้

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หนองคาย เมืองริมโขงอันสวยงาม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องพญานาค ทั้งประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง สถานที่ท่องเที่ยวตำนานความเชื่อพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์  นำท่านชม พระธาตุหล้าหนอง หรือ พระธาตุกลางน้ำ เป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากที่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน ให้เดินชมและถ่ายภาพเล่นอีกด้วย แวะถ่ายรูปกับ ลานพญานาคคู่ สัญลักษณ์ของจ.หนองคายหน้าวัดลำดวน

 • ค่ำ

  **อิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 3 หนองคาย –พระธาตุบังพวน - วัดผาตากเสื้อ - ถ้ำดินเพียง - อุดรธานี –วัดป่าภูก้อน– สวนสิทธิกร - พิพิธภัณฑ์เมือง
 • เช้า

  นำท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น นำเดินทางชมความสวยงามของ พระธาตุบังพวนวัดซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานสำคัญของนิกายมหายาน นำท่านชม วัดผาตากเสื้อ จุดชมวิวสกายวอร์คไฮไลท์และแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดหนองคาย นำท่านเข้าชม หรือที่เรียกติดปากชาวบ้านว่า  ถ้ำพญานาค ตั้งอยู่ในพื้นที่ของวัดถ้ำศรีมงคล  

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางชมวัดป่าภูก้อนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดชื่อดังที่ตั้งโดดเด่นอยู่กลางป่า และกลายเป็นอีกหนึ่งแห่งที่ถ้ามาอุดรแล้วก็ควรต้องแวะมาเช็คอินกันหน่อยละ และถ้าไปถึงแล้วต้องได้เห็นองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี นำท่านถ่ายรูปกับดอกไม้นานาชนิดที่ สวนสิทธิกร บ้านห้วยสำราญบ้านห้วยสำราญ ขึ้นชื่อว่าเป็น “หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ” 
  นำท่านถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์เมืองเป็นอาคารรูปแบบโคโลเนียลสีเหลืองสดใส และเป็นอาคารเก่าแก่หลังหนึ่งในเมืองอุดรธานี

 • ค่ำ

  นำท่านรับประทานอาหารเย็น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม

วันที่ 4 อุดรธานี - ทะเลบัวแดง - คำชะโนด –บ่อเกลือบ้านดุง - กรุงเทพ
 • เช้า

  นำท่านชม ทะเลบัวแดงที่นี่เป็นหนองน้ำจืดธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เนื้อที่ประมาณ 28,125 ไร่ นำท่านเดินทางสู่ คำชะโนดวังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค เป็นที่เคารพยำเกรงและศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน 

 • เที่ยง

  นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม บ่อเกลือบ้านดุงหลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่าอุดรธานี เป็นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ใหญ่แห่งหนึ่งของไทย โดยมีพื้นที่ผลิตเกลือทั้งหมดอยู่ถึงประมาณ 3,000 ไร่ เรียกว่าการผลิตเกลือกลายเป็นรายได้ของผู้คนหลายหมู่บ้านในอำเภอนี้ นอกจากการมาแวะดูกรรมวิธีการผลิตเกลือภูเขาแบบพื้นบ้านแล้ว ที่นี่ยังมีสปาเกลือแห่งเดียวของประเทศไทยอยู่ด้วย โดยมีบริการแช่ตัวและแช่เท้าด้วยน้ำเกลืออุ่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี เพื่อกลับสู่กรุงเทพ

 • 19.55

  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ FD3359สายการบินแอร์เอเชีย

 • 21.10

  เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพและความประทับใจไม่รู้ลืม

เงื่อนไข

 1. ค่าเครื่องบิน ไป-กลับ ตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก (พักห้องละ 2 ท่าน) ระดับ4 ดาว หรือ เทียบเท่า ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าอาหาร ตาที่ระบุในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ ตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่ามัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกและบริการ 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง (คุ้มครองวงเงินท่านละ 1,000,000.-บาท และ รักษาพยาบาล วงเงินไม่เกิน ท่านละ 50,000.-บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือและไม่ได้ระบุในรายการทัวร์ อาทิเช่น ค่าซักรีดเสื้อผ้า , ค่าเครื่องดิ่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก , ค่ามินิบาร์ภายในโรงแรมที่พัก , ค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว
 2. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 3. ค่าทิปมัคุเทศก์ และ พนักงานขับรถ
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กาหนดไว้ ( รถตู้ปรับอากาศ ขั้นต่ำ 8 ท่าน )
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสาคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้ เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชาระค่ามัดจาหรือชาระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ