มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..มะเงย ละอาว กาญจนบุรี สังขละบุรี

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..มะเงย ละอาว กาญจนบุรี สังขละบุรี
4,988฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ต้นจามจุรียักษ์ - วัดถ้ำเสือ - The Village Farm To Cafe
ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพลอยคอ
ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี
วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล 
ตลาดสังขละบุรี - ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว 

MST-064-695

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ The Village Farm To Cafe - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพและกระโดดน้ำลอยคอ
 • 06.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั๊ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 07.00

  นำท่านออกเดินทาง สู่ จ.กาญจนบุรี ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง นำท่านชมหนึ่งในแลนด์มาร์ค สำคัญทางธรรมชาติของจังหวัดกาญจนบุรี ต้นจามจุรียักษ์ อายุกว่า 100 ปี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ ที่มีพระพุทธรูปปางประทานพรขนาดใหญ่ 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านแวะเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวสุดชิว ที่เป็นที่นิยมในยุคปัจจุบัน กับคาเฟ่ชื่อดัง The Village Farm to Cafe' สัมผัสบรรยากาศเย็นๆริมเขา อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มและถ่ายรูปเช็คอิน ตามอัธยาศัย

 • 15.30
 • 17.00

  ท่านสามารถเข้าร่วม กิจกรรม ล่องแพลอยคอ โดยการล่องแพสวนกระแสน้ำขึ้นไปยังจุดปล่อยตัว ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพโดยรอบของแม่น้ำแควน้อย ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติสีเขียวของผืนป่าและแนวเขา ณ จุดปล่อยตัว 

 • 18.00

  บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) - ตลาดสังขละบุรี
 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

 • 09.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ เขื่อนวชิราลงกรณ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเขื่อนเขาแหลม เป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ อิสระให้ท่านถ่ายภาพทิวทัศน์บนสันเขื่อนที่สวยงาม

  นำท่านเดินทางสู่ สังขละบุรี อำเภอหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีอนาเขตติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน ประชาการส่วนใหญ่ของที่นี้เป็นชาวมอญ นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของชาวมอญแบบใกล้ชิดในดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ที่เรียบง่ายแห่งนี้

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น นำท่านชม วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "วัดหลวงพ่ออุตตมะ" ที่เปรียบดั่งศูนย์รวมจิตใจของผู้คนหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะสำหรับชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่เปรียบหลวงพ่ออุตตมะเป็นดังศูนย์รวมความเชื่อและความศรัทธาทั้งหมดของชาวมอญ และบริเวณใกล้กัน   นำท่านชม เจดีย์พุทธคยา ที่บนยอดเจดีย์ประดับด้วยฉัตรทองคำหนัก 400 บาท จากนั้นนำท่าน ล่องเรือหางยาวชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ)

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดเย็นสังขละบุรี ที่ชาวบ้านในชุมชมใช้เป็นจุดศูนย์รวมในการค้าขายสินค้าหรืออาหารในยามเย็น ที่นี่มีอาหารพื้นเมืองของไทย ชาวมอญ หรือพม่า ให้ท่านเลือกทานอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น ขนมจีนหยวกกล้วยมอญ หมูจุ่มพม่า ก็ล้วนแต่เป็นของขึ้นชื่อที่น่าลิ้มลอง หรือ อาหารไทยทั่วไปก็หาทานได้ไม่ยากนัก

วันที่ 3 ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ กรุงเทพฯ
 • 05.00

  นำท่านเตรียมพร้อมเข้าร่วมประเพณี ตักบาตรชาวมอญ ที่บริเวณ สะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

 • 07.00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางออกจาก อำเภอสังขละบุรี สู่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำสำคัญสองสาย ได้แก่ แม่น้ำแควใหญ่ (แม่น้ำศรีสวัสดิ์) และแม่น้ำแควน้อย (แม่น้ำไทรโยค) ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งถือว่าเป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านชม สะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ สร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นำท่านแวะร้านของฝาก แก้วของฝากเมืองกาญ ร้านขายของฝากขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วย ของฝาก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

 • 17.00

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 7 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ