มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์..รักนะ!! ต้าวสามวาฬ อุดรธานี - หนองคาย - บึงกาฬ – นครพนม
5,988฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

ทะเลบัวแดง - คำชะโนด - จ.หนองคาย – วัดไทยโพนพิสัย
จ.บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส - ภูสิงห์ – หินสามวาฬ - ภูทอก
น้ำตกถ้ำพระ – จ.นครพนม - พระธาตุท่าอุเทน - พญาศรีสัตตนาคราช 
พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู - พระธาตุพนม

MST-064-699

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 จ.กรุงเทพฯ – ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) – จ.อุดรธานี
 • 18.00

  พร้อมกันที่จุดนัดพบ ณ ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า) โดยมีเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

 • 19.00

  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.อุดรธานี ระยะทางประมาณ 600 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชม. ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะเข้าห้องน้ำตามความเหมาะสมของเส้นทาง

วันที่ 2 จ.อุดรธานี – ทะเลบัวแดง - คำชะโนด - จ.หนองคาย - วัดไทยโพนพิสัย - จ.บึงกาฬ – วัดอาฮงศิลาวาส – เข้าที่พัก
 • เช้า

  นำท่านเดินทางถึง อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านชม ทะเลบัวแดง หรือ บึงหนองหานกุมภวาปี อันซีนแห่งสีสันที่ธรรมชาติได้สรรค์สร้างขึ้น ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน อ.กุมภวาปี กับบางส่วนในพื้นที่ อ.ประจักษ์ศิลปาคมของ จ.อุดรธานี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี เข้าสู่ คำชะโนด หรือ  หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ จ.หนองคาย นำท่านชม วัดไทยโพนพิสัย ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของ จ.หนองคาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  เดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำท่านชม วัดอาฮงศิลาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่จากฝั่งไทยถึงฝั่งลาวที่มีความยาวประมาณร้อยกว่าเมตร วัดอาฮงศิลาวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดบึงกาฬ

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 จ.บึงกาฬ – ภูสิงห์ – หินสามวาฬ - วัดภูทอก - น้ำตกถ้ำพระ - จ.นครพนม – พระธาตุท่าอุเทน – พญาศรีสัตตนาคราช – เข้าที่พัก
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ภูสิงห์ หนึ่งในจุดสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของภูสิงห์ก็คือ หินสามวาฬ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิ  บกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู ในพื้นที่ของภูสิงห์เองเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่าง ๆ หน้าผา และถ้ำ กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ เกิดเป็นความสวยงามที่ชวนให้สะกดสายตานักท่องเที่ยว รวมถึงหินสามวาฬ ที่มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อน มีอายุประมาณ 75 ล้านปี นำท่านขึ้นชม ภูทอก เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาสะแบง จ.บึงกาฬ จากนั้นนำท่านชม น้ำตกถ้ำพระ หรือ น้ำตกถ้ำพระภูวัว 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  เดินทางสู่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม นำท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดวันศุกร์ ตั้งอยู่ในเส้นทางเดียวกับสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 ใกล้กับที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน จากนั้นนำท่านชม พญาศรีสัตตนาคราช  แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  หน้าสำนักงาน ป่าไม้ ถนนสุนทรวิจิตร ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นที่ ถนนคนเดินนครพนม หรือ Maekhong Walking Street ณ บริเวณ ชุมชนย่านหอนาฬิกา ริมฝั่งแม่น้ำโขง

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดิน ช็อป ชิม อาหารขึ้นชื่อของท้องถิ่น เช่น ข้าวเกียบปากหม้อ, ข้าวจี่, ขนมครก และอาหารอื่นๆอีกมากมาย

วันที่ 4 จ.นครพนม – พระธาตุนคร – พระธาตุเรณู – พระธาตุพนม - จ.กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านสักการะ พระธาตุนคร พระธาตุประจำวันเกิดของคนเกิดวันเสาร์ ประดิษฐานที่วัดมหาธาตุ ถ.สุนทรวิจิตร อ.เมือง บริเวณริมฝั่งโขง นำท่านสักการะ พระธาตุเรณู พระธาตุเรณูนอกจากเป็นพระธาตุประจำเมืองเรณูนครแล้ว ยังเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของผู้ที่เกิดวันจันทร์ด้วย สร้างราวปี พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๓ จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุพนม ตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ณ วัดพระธาตุพนมวรมาหาวิหาร เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ จ.กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ท่านละ 400 บาท/ทริป (ชำระทุกท่าน ยกเว้น ทารกอายุไม่เกิน 2 ปี)
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 700 บาท
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม

 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 6 ท่าน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณี การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • สภาพการจราจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวแต่ละสถานที่น้อยลง อาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ