มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์ ต๊ะต่อนยอน กับ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชียงใหม่

ทัวร์ในประเทศ ซุปตาร์ ต๊ะต่อนยอน กับ ทุ่งดอกไม้หลากสี เชียงใหม่
8,300฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Thai AirAsia
สายการบิน

เที่ยวเมืองเหนือ เชียงใหม่เจ้า...ขึ้นดอย สัมผัสอากาศเย็นสบาย ณ ม่อนแจ่ม
ใจละลายกับทุ่งดอกไม้งาม ณ ไร่ดอกลมหนาว, ทุ่งดอกมากาเร็ต และ I love flower farm
สักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ณ พระธาตุดอยสุเทพ, วัดอุโมงค์, วัดพระธาตุดอยคำ
ชมแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิป ณ แกรนด์แคนยอน เชียงใหม่
สัมผัสวิถี Slow life ณ หมู่บ้านแม่กำปอง
ปิดท้ายด้วย ช้อปปิ้งของฝาก ณ ตลาดวโรรส
พิเศษ!!! รับประทานอาหารเที่ยง ณ มีนา มีข้าว ร้านอาหารที่ ห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติ

MST-064-701

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – วัดอุโมงค์ – วัดพระธาตุดอยคำ – แกรนด์แคนย่อนเชียงใหม่
 • 07.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน

 • 08.00

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวบินที่ FD4102 สายการบินแอร์เอเซีย (FD) ใช้เครื่อง AIRBUS A320  

 • 09.20

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ นำท่านผ่านขั้นตอนการรับกระเป๋า และทำธุระส่วนตัวต่างๆ ที่สนามบิน

 • 10.00

  นำท่านชม วัดพระธาตุดอยสุเทพ ตลอดเส้นทาง ขึ้นดอยสุเทพ มีสถานที่ชมวิว พักผ่อนหย่อนใจ ให้ได้แวะชมกันอย่างต่อเนื่อง

 • 11.30
 • 13.30

  นำท่านชม วัดอุโมงค์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร ตัววัดตั้งอยู่ในตัวเมืองเชียงใหม่ ไม่ไกลจากบริเวณตีนดอยสุเทพ

 • 15.00

  นำทุกท่านชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  วัดนี้มี พระเจ้าทันใจ ที่ขึ้นชื้อในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ให้โชคลาภและมีญาณวิเศษที่ให้ผู้คนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บ แม้กระทั่งอัมพฤกษ์หรืออัมพาต หายขาดมาได้รวมถึงผู้คนที่นิยมเสี่ยงดวงกับกับการซื้อหวย

 • 16.30

  จากนั้นเดินทางสู่ แกรนด์ แคนย่อน เชียงใหม่ อยู่ที่บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง มีขนาดพื้นที่ความกว้างประมาณ 30 ไร่ มีคันดินสูงเกือบ 15 เมตร หรือขนาดของตึก 3 ชั้น ลักษณะคล้ายหน้าผาเหมือนแกรนด์แคนยอน ที่รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เกิดจากการกัดเซาะของกระแสน้ำตามธรรมชาตินั่นเอง

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันที่ 2 ม่อนแจ่ม – ไร่ดอกลมหนาว – สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ – ทุ่งดอกมากาเร็ต - I Love Flower Farm – วัดเจดีย์หลวง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  ออกเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่บนสันเขาบริเวณหมู่บ้านม้งหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง เชียงใหม่ ไปถึงม่อนแจ่ม มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี

 • 09.30

  จากนั้นชมความงาม ไร่ดอกลมหนาว เพื่อชมทุ่งดอกเวอร์บีน่า มีฉากหลังเป็นทิวเขาที่มองได้แบบ 360 องศา นาขั้นบันได ให้ทุกท่านอิสระถ่ายรูปและชมความงามของดอกไม้ตามอัธยาศัย

 • 11.00

  พาท่านเดินทางเที่ยวชมทางเดินชมธรรมชาติ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สกายวอร์คที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่ อนุรักษ์และ รวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ

 • 12.30

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร 

  บริการท่านด้วย เมนูแบบเซ็ทโต๊ะ

 • 13.20

  จากนั้นชมบรรยากาศของทุ่งดอกไม้ กู๊เนียร์ ฟอร์เร็ชท (Kuv Niam Forest) เป็นทุ่งมากาเร็ตที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่ ภายในทุ่งดอกไม้มีมุมสวย ๆ ให้ถ่ายรูปเพียบวิวรอบข้างโอบล้อมด้วยทุ่งนาและภูเขา ทุ่งดอกไม้ไล่เฉดสีถึง 3 เฉด คือสีม่วง สีชมพู และสีขาว ท่านสามารถเช่าพร็อบ ไม่ว่าจะเป็นร่ม ตะกร้าดอกไม้ หมวก โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพียงท่านละ 20 บาท อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความงามของดอกมากาเร็ต ตามอัธยาศัย

 • 15.20

  จากนั้นฟินกันต่อ ณ ไอเลิฟฟลาเวอร์ ฟาร์ม I Love Flower Farm ฟาร์มทุ่งดอกไม้ขนาด 8 ไร่ สะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์สีขาวละมุน ดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดใส และดอกมาร์กาเร็ต สีม่วงอ่อน

 • 17.00

  นำท่านชม วัดเจดีย์หลวง เป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3 แม่กำปอง – น้ำพุร้อนสันกำแพง – มีนามีข้าว – ตลาดวโรรส –ท่าอากาศยานเชียงใหม่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 09.00

  นำทุกท่านเดินทางสู่ แม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ แสนอบอุ่น ในหุบเขา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ และด้วยความที่มีธรรมชาติแสนงดงามแบบไม่ต้องปรุงแต่งทั้งความน่ารักจากผู้คนในหมู่บ้าน

 • 11.00

  นำท่านเดินทางไป น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มี ชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ี่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างมาก

 • 13.00

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ มีนามีข้าว บริการท่านด้วยเมนู A la carte กับน้ำดื่มสมุนไพร 1 แก้ว หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ ให้ทุกท่านอิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • 15.00

  นำท่านสู่ ตลาดวโรรส เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ แวะซื้อของฝาก ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป

 • 17.00

  สมควรแก่เวลาเพื่อเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

 • 18.25

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD4107

 • 19.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ขึ้นอยู่กับเส้นทางท่องเที่ยว
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกัน อุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 500,000 บาท ( ไม่คลอบคลุมถึง สุขภาพ อาการเจ็บป่วย หรือ โรคประจำตัว ) กรณีเสียชีวิต จากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 300 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในจังหวัดนั้นๆเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาล หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขับรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 12. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวัน
 13. การบริการของรถบัสนำเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ