มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ ตรัง พัทลุง สงขลา หาดใหญ่

ทัวร์ในประเทศ ตรัง พัทลุง สงขลา หาดใหญ่
15,990฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 3 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

ดำน้ำตรัง (Speed Boat) – เกาะมุก – ถ้ำมรกต
เกาะกระดาน - เกาะเชือก – เมืองตรัง - เกาะเชือก 
ดำน้ำตรัง (Speed Boat) – เกาะมุก - เกาะกระดาน 
คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน
แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ
วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง – วัดเขาเก้าแสน
ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์

MST-024-714

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ – ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตรัง (Speed Boat) – เกาะมุก – ถ้ำมรกต - เกาะกระดาน - เกาะเชือก – เมืองตรัง
 • 05.30

  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง

 • 07.20

  ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7312

 • 08.50

  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดตรัง นำทุกท่านมุ่งหน้าสู่ “ท่าเรือปากเมง” (50 นาที) เป็นท่าเรือสำคัญสำหรับกิจกรรมดำน้ำและการออกทะเลของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตรัง นำท่านเตรียมตัวก่อนการเดินทางดำน้ำ ทะเลตรัง นำท่านลงเรือจากท่าเรือปากเมง โดย Speed Boat มุ่งหน้าสู่ทะเลตรัง นำท่านดำน้ำชมปะการังและฝูงปลาน้อยใหญ่   เกาะมุก เกาะกระดาน เกาะเชือก ตามลำดับ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ณ ห้องอาหารของที่พัก // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 2 ตรัง - ติ่มซำ+หมูย่างเมืองตรัง – ถ้ำเลเขากอบ – พัทลุง - นาโปแก – ทะเลน้อย - ล่องเรือชมควายน้ำ - สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - Sri Pakpra Boutique Resort
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (เมนูพิเศษ!!! ติ่มซำ+หมูย่างเมืองตรัง มาถึงแล้วต้องลอง) นำทุกท่านออกเดินทางสู่ อำเภอห้วยยอด นำท่านเข้าชม “ถ้ำเลเขากอบ” ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย นำคณะลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำ ชมหินงอกหินย้อยอันงดงาม ซึ่งยังมีการ ก่อตัว ของหินอยู่ ภายในถ้ำ หนึ่งในความอัศจรรย์ที่ได้รับให้เป็น UNSEEN THAILAND  ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร รพหว่างทางให้ท่านแวะเช็คอินถ่ายรูป “นาโปแก” ไปเดินชิลล์บนสะพานไม้

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “ทะเลน้อย” หรือ “อุทยานนกน้ำทะเลน้อย” เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพื้นที่ประมาณ 17,500 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างตำบลนางตุงและตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง นอกจากนี้ยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่า ได้แก่ นกน้ำกว่า 287 ชนิด รวมถึงนกท้องถิ่นและนกที่อพยพมาตามฤดูกาล ได้แก่ นกกาบบัว นกกระสาแดง นกเป็ดน้ำ นกนางนวล และนกหายาก 9 ชนิด

  พัก นำท่านแวะถ่ายรูป “สะพานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ซึ่งเป็นส่วนยกระดับข้ามแม่น้ำของเส้นทางสาย “ถนนบ้านไสกลิ้ง-บ้านหัวป่า” ที่สร้างเชื่อมพื้นที่ระหว่าง 2 จังหวัด คือ บ้านไสกลิ้ง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และบ้านหัวป่า อ.ระโนด จ.สงขลาเส้นทางสายนี้มีความยาวกว่า 17 กม. จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...กับบรรยากาศอันเป็น  ธรรมชาติริมทะเลสาบสงขลา

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 3 คลองปากประ – ล่องเรือชมแสงแรก+ยอยักษ์ – บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน – แก่งน้ำหูแร่ - น้ำตกไพรวัลย์ – เกาะยอ – วัดท้ายยอ
 • 05.00

  รุ่งอรุณ ณ คลองปากประริมทะเลสาบสงขลา (ฝั่งพัทลุง) นำท่านล่องเรือสัมผัสความงามยามพระอาทิตย์ทอแสงยามเช้า ชมแสงแรกของวันใหม่ ในบรรยากาศของท้องทะเลสาบสงขลาและคลองปากประ เป็นคลองแห่งวิถีชีวิต ที่โดดเด่นไปด้วยการทำประมงพื้นบ้านในรูปแบบของการยก “ยอยักษ์” ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นยอขนาดใหญ่มีรูปร่างสามเหลี่ยมมุมทั้งสี่ยึดโยงกับไม้รวกหรือไม้ไผ่ยอยักษ์ถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักค่อนข้างมาก แต่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวบ้านได้นำรอกมาใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรง ทำให้แม้แต่เด็ก (ในพื้นที่) ก็สามารถยกยอยักษ์นี้ได้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพวิวทิศน์อีกหนึ่งจุด

 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำทุกท่านสู่ “บ่อน้ำร้อนเข้าชัยสน” แอ่งน้ำที่มีอุณหภูมิ ประมาณ 60 องศาเซลเซียส อยู่บริเวณเชิงเขาชัยสน ประชาชนทั่วไปเชื่อกันว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “แก่งน้ำหูแร่” หรือ “คลองหูแร่” สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมของตำบลท่ามะเดื่อ ต้นน้ำของคลองนี้คือป่าใหญ่แห่งเทือกเขาบรรทัด แก่งน้ำหูแร่ มีสภาพเป็นคลองขนาดใหญ่ มีลักษณะคดเคี้ยวสองข้างตลิ่งอุดมด้วยพันธุ์ไม้มากมาย

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  นำทุกท่านเดินทางสู่ “น้ำตกไพรวัลย์” เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในภาคใต้ และเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดของพัทลุง น้ำตกไพรวัลย์ มีปริมาณน้ำไหลแรงตกลงมาจากหน้าผาสูงตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา สภาพทั่วไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้ว่าเป็นวัดแรกบนเกาะยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311

 • ค่ำ

  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...

วันที่ 4 หาดใหญ่ – วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล – มัสยิดกลาง – วัดเขาเก้าแสน - ศาลปู่ทวดนายแรง – หาดสมิหลา – หาดชลาทัศน์ – ตลาดกิมหยง - เดินทางกลับกรุงเทพ
 • เช้า

  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ “วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคล” หรือ “เจดีย์สเตนเลส” ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก นำท่านเดินทางสู่ สงขลา ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

 • บ่าย

  หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ “วัดเขาเก้าแสน” (ศาลปู่ทวดนายแรง) วัดเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา โดยที่มาของชื่อวัด มาจากตำนานเรื่องเล่า “นายแรง”  วัดเขาเก้าแสนตั้งอยู่บนยอดเขาทำให้สามารถมองเห็นวิวทะเลสาบสงขลาแบบพาโนรามา 360 องศา นำท่านขอพร “หินศักดิ์สิทธิ์” หรือ “ศาลปู่ทวดนายแรง”ที่ตั้งอยู่ริมผา จากนั้น นำท่านสู่ “หาดสมิหลา” เปรียบเสมือนห้องรับแขกธรรมชาติ ที่ต้อนรับผู้มาเยือนเรื่อยมาจากอดีตจนปัจจุบัน หาดสมิหลาอยู่ทางตอนเหนือของชายทะเลเมืองสงขลาถัดจากแหลมสนอ่อนทอดยาวไปจรดแหลมสมิหลาที่อยู่ท้ายหาดทางด้านใต้เป็นชาดสวยงามน่าเดินเล่นทรายขาวละเอียด น้ำไม่ลึกมาก เล่นน้ำได้ นำชม “หาดชลาทัศน์” เป็นชายหาดที่ยาวต่อเนื่องมาจากหาดสมิหลาโดยมีแหลมสมิหลาเป็นจุดแบ่ง มีหาดทรายที่ขาวสะอาดเล่นน้ำได้ตลอดแนว 

  จากนั้น เดินทางกลับสู่ หาดใหญ่ นำท่านสู่ “ตลาดกิมหยง” ตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

  *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***

 • 20.30

  นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

 • 22.30

  ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD7117

 • 23.45

  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ-ตรัง // หาดใหญ่-กรุงเทพฯ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ1 ใบ       น้ำหนัก ต้องไม่เกิน 15 กิโลกรัม สำหรับกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม / ท่าน
 2. ค่ารถปรับอากาศ VIP นำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ
 3. โรงแรมที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 5. มัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ ดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 2. ค่าทิปมัคคุเทศก์พร้อมทั้งผู้ช่วยมัคคุเทศก์ และค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางที่เป็นผู้ใหญ่ จำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบตามจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ, เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร ภัยธรรมชาติ เป็นต้น โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • กรณีที่ท่านเป็นชาวมุสลิม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือแพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งบริษัทฯให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทฯ ในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

โปรแกรมทัวร์แนะนำ