มาตา สระแก้ว ทัวร์

ท่องเที่ยวสบายใจไปกับเรา มาตาสระแก้วทัวร์

มาตา สระแก้ว ทัวร์
8 ถนน เทศบาล 17 ซอย 1 ตำบล สระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว 27000 สระแก้ว 27000
093-359-1428
จันทร์-เสาร์ 09.00 -19.00 น
mata2557@hotmail.com

แพคเกจทัวร์ในประเทศ แอ่วน่าน แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน

แพคเกจทัวร์ในประเทศ แอ่วน่าน แอ่วไหน ไปแอ่วน่าน
3,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
เดินทางเอง
สายการบิน

วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน
ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย
วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน  
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 -  บ่อเกลือสินเธาว์
ถนนคนเดินเมืองน่าน - พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee

MST-082-729

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบิน จ.น่าน - เฮือนฮังต่อ - วัดมิ่งเมือง - ศาลพระหลักเมืองน่าน ชมวิวเมืองน่านแบบ 180 องศา ณ วัดพระธาตุเขาน้อย – เข้าสู่ที่พัก
 • ...

  เดินทางสู่ จ. น่าน โดยสายการบิน............ เที่ยวบิน.................

 • ...

  เดินทางถึงสนามบิน จ.น่าน หลังจากรับสัมภาระแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ร้านกาแฟน่ารักๆ “เฮือนฮังต่อ คาเฟ่” กาแฟหอมๆจากยอดดอยเมืองน่าน ด้วยสภาพอากาศและคุณสมบัติของดิน ทำให้ได้กาแฟสายพันธุ์พิเศษ เช่น เกอิชา ทริปปิก้า เหมาะสำหรับการชงกาแฟร้อน ด้วยความหอมที่แตกต่าง ทำให้ได้ดื่มด่ำกับรสชาติของกาแฟอย่างแท้จริง ภายในร้านยังมีเครื่องดื่มจากชา และ เบเกอรี่ ให้เลือกทานมายมาย 

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง เป็นที่ประดิษฐาน ศาลพระหลักเมือง ของจังหวัดน่าน เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเขาโดยเป็นที่ประดิษฐานพระเกษาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้านบนยังประดิษฐานพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อ.ปัว - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - ชุมชนไทลื้อ ร้านลำดวน - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - จุดชมวิว1715 - บ่อเกลือสินเธาว์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ อ.ปัว ทางตอนเหนือของจังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดภูเก็ต ที่มาของชื่อวัดมาจาก ตัววัดตั้งอยู่บนเนินเขา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟไทลื้อ ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาและขุนเขา  ตัวร้านเป็นลักษณะบ้านแบบไทลื้อ และยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ไฮไลท์ของดอยภูคาเลยก็คือ การได้มาชม ต้นชมพูภูคา (Bretschneidera sinensi ) ที่จะบานช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - กลางมีนาคม

 • เที่ยง

  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว 1715 เป็นจุดแวะพักชมวิวที่สวยงาม เป็นจุดชมวิวที่สูงห่างจากระดับน้ำทะเล 1715 เมตร มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อน  จากนั้นนำท่านชม บ่อเกลือสินเธาว์ แหล่งชุมชนที่มีการทำบ่อเกลือมาหลายชั่วอายุคน 

 • เย็น

  อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินน่าน

วันที่ 3 พระบรมธาตุแช่แห้ง - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง “ปู่ม่านย่าม่าน” - ร้านกาแฟ Erabica Coffee - ซื้อของฝาก กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่านเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากสมัยสุโขทัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  เคยเป็นศาลากลางจังหวัดน่าน 

  จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดภูมินทร์ พาท่านไปชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่โด่งดัง และถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านเลยทีเดียว  “ปู่ม่านย่าม่าน” หรือ หนุ่มกระซิบ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนาและมีชื่อเสียงว่าเป็นภาพ "กระซิบรักบันลือโลก" ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ปราณีตและเป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน ที่ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee นำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟน่าน Erabica Coffee (เอราบิก้า คอฟฟี่) อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยวเมืองน่านที่ไม่ควรพลาด ร้านกาแฟที่ตกแต่งแนวยุโรปย้อนยุค อาหารอร่อย บรรยากาศดี  

 • ...

  เดินทางกลับ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน..... เที่ยวบิน ........

 • ...

  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ...

เงื่อนไข

 • คนขับ และ รถตู้ปรับอากาศ ( ในการดูแลท่านตลอดทั้งทริป )
 • ค่าที่พัก2คืน สำหรับ 2 – 3 ท่าน / ห้อง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์
 • ค่าทิปคนขับรถ 200 บาท / ทริป / ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่เที่ยวต่างๆ
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง (นอกเหนือจากโปรแกรมที่ระบุไว้ )
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

อัตราค่าแพ็กเกจทัวร์น่าน 3 วัน 2 คืน

 • โรงแรม ดิอิมเพลส น่าน หรือ น้ำทองน่าน โรงแรมระดับ 3 - 4 ดาว

Room type

จำนวน

ราคา

ค่าพักเดี่ยว

Standard Room

2-3 ท่าน

6,900

1,500

Standard Room

4-5 ท่าน

5,900

1,500

Standard Room

6-7 ท่าน

4,900

1,500

Standard Room

8–9 ท่าน

3,900

1,500

**ราคาแพ็กเกจไม่มีราคาเด็ก กรณีอายุต่ำกว่า 2 ขวบไม่มีค่าใช้จ่าย **
กรณีลูกค้าต้องการโรงแรมระดับ 5 ดาว รบกวนเช็คราคาใหม่อีกครั้ง

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ